Menu

Občianske združenie Detský čin roka

Občianske združenie Detský čin roka

Náš príbeh

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a podobne.

Detský čin roka motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov. Projekt Detský čin roka je skutočná “škola života”, v ktorej tisíce detí v reálnych, často nebezpečných či tragických situáciách obstoja, nájdu riešenie a tak zachránia ľudské životy, pomôžu iným, ochránia prírodu alebo v každodennosti vedia nezištne pomôcť tam,kde je to potrebné.
Nominované príbehy pravidelne využíva viac ako 120 000 detí a pedagógov každý rok na vybraných vyučovacích hodinách a v školskom klube. Deti sú tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti ale i dospelých. Projekt pomáha deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy čo je dobré.
OZ Detský čin roka pripravuje a realizuje ďalšie vzdelávacie projekty pre školy.

Stručný popis organizácie

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a pod.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma