Menu

Profil Občianske združenie ...

Občianske združenie Detský čin roka

Náš príbeh

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a podobne.

Detský čin roka motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov. Projekt Detský čin roka je skutočná “škola života”, v ktorej tisíce detí v reálnych, často nebezpečných či tragických situáciách obstoja, nájdu riešenie a tak zachránia ľudské životy, pomôžu iným, ochránia prírodu alebo v každodennosti vedia nezištne pomôcť tam,kde je to potrebné.
Nominované príbehy pravidelne využíva viac ako 120 000 detí a pedagógov každý rok na vybraných vyučovacích hodinách a v školskom klube. Deti sú tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti ale i dospelých. Projekt pomáha deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy čo je dobré.
OZ Detský čin roka pripravuje a realizuje ďalšie vzdelávacie projekty pre školy.

Stručný popis organizácie

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a pod.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma