Menu

Profil AIESEC Slovensko

AIESEC Slovensko

Náš príbeh

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Sme jednou z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.


AIESEC rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov.

Veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.

Poskytujeme mladým ľuďom globálnu platformu, kde môžu rásť, získavať skúsenosti a kde majú možnosť začať znova v prípade neúspechu. Popri vytváraní pozitívneho dopadu na spoločnosť objavia, čo ich baví a na čom im záleží.


Stručný popis organizácie

AIESEC je hnutie mladých rozvíjajúce líderstvo. Sme jednou z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma