Menu

AIESEC Slovensko

AIESEC Slovensko

Náš príbeh

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Sme jednou z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.


AIESEC rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov.

Veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.

Poskytujeme mladým ľuďom globálnu platformu, kde môžu rásť, získavať skúsenosti a kde majú možnosť začať znova v prípade neúspechu. Popri vytváraní pozitívneho dopadu na spoločnosť objavia, čo ich baví a na čom im záleží.


Stručný popis organizácie

AIESEC je hnutie mladých rozvíjajúce líderstvo. Sme jednou z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma