Menu

Profil Akadémia Urgentnej ...

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine

Telefónne číslo: 0904900872

Email: ozaem@outlook.sk

Ulica: Pekníkova

Číslo: 11

Mesto: Bratislava

PSČ: 84102

IČO: 42364639

Web: http://ozaem.webnode.sk

Náš príbeh

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine ( AEM), má za ciele poskytovať prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a odbornú zdravotnú pomoc na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach a asistovať zložkám IZS (integrovaný záchranný systém) pri mimoriadnych udalostiach, nehodách s hromadným postihnutím osôb a živelných katastrofách na celom území SR (Slovenskej republiky) aj mimo územia SR.

AKČNÝ PLÁN
IRAK – AUTONÓMNY REGIÓN KURDISTAN

I. Mobilná zdravotnícka klinika
Popis: 

Mobilná zdravotnícka klinika bude zriadená v Irackom autonómnom regióne Kurdistan. Personál kliniky sa bude presúvať do jednotlivých lokalizácií v blízkosti frontovej línie/červená zóna za cieľom poskytnutia bezplatnej zdravotnej starostlivosti civilnému obyvateľstvu, utečencom/vnútorne vysídleným osobám a bezpečnostným zložkám Kurdistanu.

II. Mobilný zdravotnícky výcvikový tím
Popis:

Mobilný zdravotnícky výcvikový tím bude zriadený v Irackom autonómnom regióne Kurdistan. Členovia tímu sa budú presúvať do jednotlivých lokalizácií v blízkosti frontovej línie/červená zóna za cieľom poskytnutia bezplatného zdravotníckeho výcviku/tréningu. Služby výcvikového tímu budú poskytované miestnemu zdravotníckemu personálu, príslušníkom záchranného systému a bezpečnostným zložkám Kurdistanu. 

Personálne obsadenie:

Zahraničné (rotácia každých 3-6mesiacov) – 2x Zdravotnícky záchranár/Inštruktor, 1x Lekár, 1x Koordinátor projektu/manažér
Lokálne (trvalý pracovný pomer po dobu fungovania projektu) – 2x Zdravotná sestra/tlmočník, 1x Tlmočník/fixér

Logistika:

Prenajatý dom/byt bude slúžiť ako projektová základňa/zázemie pre zahraničný personál a bude v ňom zabezpečené ubytovanie. Bude zakúpené minimálne jedno služobné motorové vozidlo typu 4x4, ktorým bude zabezpečený transport personálu a zdravotníckeho vybavenia.

Materiálno technické zabezpečenie:

Prostriedky osobnej ochrany, špeciálne záchranárske vybavenie (dlahy, transportné pomôcky, ruksaky a tašky, atď.), spotrebný zdravotnícky materiál (kanyly, striekačky, obväzový materiál, atď.), liekové vybavenie, komunikačné prostriedky a rádiostanice, GPS prijímač a satelitný telefón, pracovné ochranné odevy, prenosná elektrocentrála, zdravotnícky stanový systém

Dôvody spustenia projektu:

• pretrvávajúci ozbrojený konflikt v celom regióne (Irak, Sýria, Turecko)
• genocída miestneho obyvateľstva (Jezídi, Kresťania, Moslimovia) vedená ISIS
• humanitárna kríza, utečenci, vnútorne vysídlené osoby
• nedostatočné pokrytie krízových oblastí a frontovej línie/červenej zóny lokálnym zdravotníckym personálom
• úplná absencia medzinárodných humanitárnych organizácií v oblastiach frontovej línie/červenej zóny z dôvodu bezpečnostného rizika
• nevôľa poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany medzinárodných humanitárnych organizácií spriateleným stranám ozbrojeného konfliktu bojujúcim proti ISIS z dôvodu nestrannosti
• zvyšovanie zdravotného a sociálneho povedomia u civilného obyvateľstva
• výcvik a zaškoľovanie lokálnych zdravotníckych pracovníkov
• osveta v oblasti používania modernej zdravotníckej techniky a využívania a dodržiavania najnovších štandardov v oblasti medicíny

Trvanie projektu: minimálne 1 rok.


Naše krédo

AKČNÝ PLÁN IRAK – AUTONÓMNY REGIÓN KURDISTAN I. Mobilná zdravotnícka klinika Popis: Mobilná zdravotnícka klinika bude zriadená v Irackom autonómnom regióne Kurdistan. Personál kliniky sa bude presúvať do jednotlivých lokalizácií v blízkosti frontovej línie/červená zóna za cieľom poskytnutia bezplatnej zdravotnej starostlivosti civilnému obyvateľstvu, utečencom/vnútorne vysídleným osobám a bezpečnostným zložkám Kurdistanu. II. Mobilný zdravotnícky výcvikový tím Popis: Mobilný zdravotnícky výcvikový tím bude zriadený v Irackom autonómnom regióne Kurdistan. Členovia tímu sa budú presúvať do jednotlivých lokalizácií v blízkosti frontovej línie/červená zóna za cieľom poskytnutia bezplatného zdravotníckeho výcviku/tréningu. Služby výcvikového tímu budú poskytované miestnemu zdravotníckemu personálu, príslušníkom záchranného systému a bezpečnostným zložkám Kurdistanu. Personálne obsadenie: Zahraničné (rotácia každých 3-6mesiacov) – 2x Zdravotnícky záchranár/Inštruktor, 1x Lekár, 1x Koordinátor projektu/manažér Lokálne (trvalý pracovný pomer po dobu fungovania projektu) – 2x Zdravotná sestra/tlmočník, 1x Tlmočník/fixér Logistika: Prenajatý dom/byt bude slúžiť ako projektová základňa/zázemie pre zahraničný personál a bude v ňom zabezpečené ubytovanie. Bude zakúpené minimálne jedno služobné motorové vozidlo typu 4x4, ktorým bude zabezpečený transport personálu a zdravotníckeho vybavenia. Materiálno technické zabezpečenie: Prostriedky osobnej ochrany, špeciálne záchranárske vybavenie (dlahy, transportné pomôcky, ruksaky a tašky, atď.), spotrebný zdravotnícky materiál (kanyly, striekačky, obväzový materiál, atď.), liekové vybavenie, komunikačné prostriedky a rádiostanice, GPS prijímač a satelitný telefón, pracovné ochranné odevy, prenosná elektrocentrála, zdravotnícky stanový systém Dôvody spustenia projektu: • pretrvávajúci ozbrojený konflikt v celom regióne (Irak, Sýria, Turecko) • genocída miestneho obyvateľstva (Jezídi, Kresťania, Moslimovia) vedená ISIS • humanitárna kríza, utečenci, vnútorne vysídlené osoby • nedostatočné pokrytie krízových oblastí a frontovej línie/červenej zóny lokálnym zdravotníckym personálom • úplná absencia medzinárodných humanitárnych organizácií v oblastiach frontovej línie/červenej zóny z dôvodu bezpečnostného rizika • nevôľa poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany medzinárodných humanitárnych organizácií spriateleným stranám ozbrojeného konfliktu bojujúcim proti ISIS z dôvodu nestrannosti • zvyšovanie zdravotného a sociálneho povedomia u civilného obyvateľstva • výcvik a zaškoľovanie lokálnych zdravotníckych pracovníkov • osveta v oblasti používania modernej zdravotníckej techniky a využívania a dodržiavania najnovších štandardov v oblasti medicíny Trvanie projektu: minimálne 1 rok.

Stručný popis organizácie

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine ( AEM), má za ciele poskytovať prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a odbornú zdravotnú pomoc na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach a asistovať zložkám IZS (integrovaný záchranný systém) pri mimoriadnych udalostiach, nehodách s hromadným postihnutím osôb a živelných katastrofách na celom území SR (Slovenskej republiky) aj mimo územia SR.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma