Menu

Profil Malíček

Malíček

Náš príbeh

Sme rodičovská organizácia, ktorá pomáhame predčasne narodeným deťom a ich rodín. Realizujeme projekty, ktoré podporujú rodiny, ale aj nemocnice v rôznych formách. Našim hlavným cieľom je spojiť mamu s dieťaťom od prvého momentu.


Občianske združenie Malíček vzniklo v roku 2011 na podnet rodičov predčasne narodených detí. Rodinám predčasniatok pomáhame prekonať prvé náročné chvíle po predčasnom pôrode, ktorý je často traumatickou udalosťou. Našim cieľom je spojiť mamu s dieťaťom od prvého momentu. 

Sme mostom medzi nemocnicou a rodinou. Spolupracujeme zo všetkými perinatologickými centrami v SR a nemocnicami s Jednotkami intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Podporuje neonatológie na Slovensku a rodiny prostredníctvom viacerých projektov. V?rámci spolupráce so zahraničnými rodičovskými združeniami sa usiluje o zlepšenie legislatívneho rámca pre starostlivosť o predčasne narodené deti a?ich rodičov v rámci EÚ. 

Naše aktivity sú zamerané na poskytovanie poradenstva, psychologickej podpory, vytvárania priestoru na zdieľanie skúseností medzi rodičmi - Prvá fotka bábätka, Online prenos z inkubátora, Mamy mamám, Pomáhame srdcom, Podprorné skupiny pre rodičov v nemocniciac. Sprostredkúvame kontakty na organizácie a odborníkov z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov a ďalších.  

Šírime povedomie o problematike predčasne narodených detí a rodín na verejnosti, vedieme dialóg s lekárskymi a sesterskými tímami, spolupracujeme s orgánmi verejnej správy, donormi, organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničíSpolupracujeme so Slovenskou neonatologickou sekciou SPS a Sekciou sestier pracujúcich v?neonatológii SSSAPA. 

Váš dar nám pomôže realizovať naše projekty a aktivity po celom Slovensku a tak zlepšovať starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodiny.

Podporte OZ Malíček a pomôžme spolu najm

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte:

0948 129 985 , 0948 238 857 alebo info@nasmalicek.sk

malíček
Krásnohorská 11
851 07 Bratislava

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu. 
Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma