Menu

Malíček

Malíček

Náš príbeh

Sme rodičovská organizácia, ktorá pomáhame predčasne narodeným deťom a ich rodín. Realizujeme projekty, ktoré podporujú rodiny, ale aj nemocnice v rôznych formách. Našim hlavným cieľom je spojiť mamu s dieťaťom od prvého momentu.


Občianske združenie Malíček vzniklo v roku 2011 na podnet rodičov predčasne narodených detí. Rodinám predčasniatok pomáhame prekonať prvé náročné chvíle po predčasnom pôrode, ktorý je často traumatickou udalosťou. Našim cieľom je spojiť mamu s dieťaťom od prvého momentu. 

Sme mostom medzi nemocnicou a rodinou. Spolupracujeme zo všetkými perinatologickými centrami v SR a nemocnicami s Jednotkami intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Podporuje neonatológie na Slovensku a rodiny prostredníctvom viacerých projektov. V?rámci spolupráce so zahraničnými rodičovskými združeniami sa usiluje o zlepšenie legislatívneho rámca pre starostlivosť o predčasne narodené deti a?ich rodičov v rámci EÚ. 

Naše aktivity sú zamerané na poskytovanie poradenstva, psychologickej podpory, vytvárania priestoru na zdieľanie skúseností medzi rodičmi - Prvá fotka bábätka, Online prenos z inkubátora, Mamy mamám, Pomáhame srdcom, Podprorné skupiny pre rodičov v nemocniciac. Sprostredkúvame kontakty na organizácie a odborníkov z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov a ďalších.  

Šírime povedomie o problematike predčasne narodených detí a rodín na verejnosti, vedieme dialóg s lekárskymi a sesterskými tímami, spolupracujeme s orgánmi verejnej správy, donormi, organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničíSpolupracujeme so Slovenskou neonatologickou sekciou SPS a Sekciou sestier pracujúcich v?neonatológii SSSAPA. 

Váš dar nám pomôže realizovať naše projekty a aktivity po celom Slovensku a tak zlepšovať starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodiny.

Podporte OZ Malíček a pomôžme spolu najm

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte:

0948 129 985 alebo info@malicek.sk

malíček
Krásnohorská 11
851 07 Bratislava

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu. 
Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma