Menu

Profil YMCA na Slovensku

YMCA na Slovensku

Telefónne číslo: 0918 674 839

Email: gs@ymca.sk

Ulica: Námestie osloboditeľov

Číslo: 1

Mesto: Liptovský Mikuláš

PSČ: 03101

IČO: 00682853

Web: http://www.ymca.sk

Náš príbeh

YMCA na Slovensku je súčasťou jedného z najstarších a najrozšírenejších hnutí pre mladých ľudí vo svete: YMCA - Young Men’s Christian Association. YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie. Spôsob práce YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, uschopňuje ich byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie.

YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Svoju činnosť začala v Československu v roku 1921. Po dlhom čase, keď YMCA nemohla voľne pôsobiť, obnovila svoju činnosť v roku 1990. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke, prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti, k aktívnemu občianstvu založenému na vzájomnej pomoci a spolupráci.

V súčasnosti je na Slovensku 17 miestnych združení YMCA, ktoré sa venujú činnostiam podľa potrieb lokálnej komunity i širšieho okolia: nízkoprahové centrá, komunitné centrá, športy a outdoor, voľnočasová činnosť detí a mládeže: pravidelné kluby, tematické tábory a podujatia, dobrovoľníctvo: domáce i zahraničné programy pre rozvoj osobnosti mladých ľudí, vzdelávanie a rozvoj vedúcich, informovanosť mladých.

YMCA na Slovensku je strešnou organizáciou pre jednotlivé miestne združenia. Pôsobenie jednotlivých základných kolektívov v miestnych združeniach sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí ohľadne spôsobu riešenia problémov na lokálnej úrovni (rôzne programy, hľadanie a tvorba priamo v lokalite, podľa potrieb miestnej komunity). 

YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní rôznych skupín: kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske komunity, v kontinuite naprieč generáciami (následná práca vo Y’s men kluboch – podpora mladým v YMCA) i v medzinárodnom kontexte.


Facebook
YMCA Slovakia

Web
www.ymca.sk

Naše krédo

YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Svoju činnosť začala v Československu v roku 1921. Po dlhom čase, keď YMCA nemohla voľne pôsobiť, obnovila svoju činnosť v roku 1990. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke, prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti, k aktívnemu občianstvu založenému na vzájomnej pomoci a spolupráci. V súčasnosti je na Slovensku 17 miestnych združení YMCA, ktoré sa venujú činnostiam podľa potrieb lokálnej komunity i širšieho okolia: nízkoprahové centrá, komunitné centrá, športy a outdoor, voľnočasová činnosť detí a mládeže: pravidelné kluby, tematické tábory a podujatia, dobrovoľníctvo: domáce i zahraničné programy pre rozvoj osobnosti mladých ľudí, vzdelávanie a rozvoj vedúcich, informovanosť mladých. YMCA na Slovensku je strešnou organizáciou pre jednotlivé miestne združenia. Pôsobenie jednotlivých základných kolektívov v miestnych združeniach sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí ohľadne spôsobu riešenia problémov na lokálnej úrovni (rôzne programy, hľadanie a tvorba priamo v lokalite, podľa potrieb miestnej komunity).

Stručný popis organizácie

YMCA na Slovensku je súčasťou jedného z najstarších a najrozšírenejších hnutí pre mladých ľudí vo svete: YMCA - Young Men’s Christian Association. YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie. Spôsob práce YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, uschopňuje ich byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma