Menu

Pomoc obetiam násilia, o.z.

Pomoc obetiam násilia, o.z.

Náš príbeh

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (ďalej PON) pôsobí v oblasti poskytovania služieb obetiam všetkých druhov trestných činov, násilia, dopravných nehôd a katastrof. PON je jedinou organizáciou svojho druhu na Slovensku, poskytuje psychologické, právne a sociálne poradenstvo. Od roku 2000 je organizácia členom nadnárodnej siete Victim Support Europe.

Linka pomoci funguje v 12 hodinovom režime v čase 9.00-21.00. Všetky hovory a odkazy, ktoré prichádzajú po tomto čase sa ukladajú a klienti sú kontaktovaní v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. V rámci linky pomoci môžu klienti využívať aj e-mailovú adresu, ktorá funguje v rovnakom režime. Linku je vo väčšine prípadov prvým kontaktným bodom medzi klientom a PON. Obsluhuje ju odborník PON, ktorý primárne analyzuje problém klienta a na jeho základe naviguje klienta na niektoré z regionálnych Centier pomoci PON. Linka pomoci PON však disponuje aj kontaktami a väzbami na iné, špecializované centrá pomoci. V prípade potreby je klient nasmerovaný aj na partnerské centrá, resp. organizácie. V prípade nutnej okamžitej intervencie, odborník na linke poskytuje aj krízovú intervenciu.Centrum pomoci poskytuje bezplatnú a diskrétnu psychologickú, sociálnu a právnu pomoc obetiam a svedkom násilných činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí, ich blízkym a ľuďom, ktorí sa odôvodnene obávajú, že sa obeťou trestného činu stanú. Osobne sa interventi PON stretávajú s klientmi po vopred dohadovanom termíne alebo prijímajú klientov v čase konzultačných hodín aj mimo dohodnutého stretnutia. Odborný tím PON sa skladá z psychológov, právnikov a sociálnych pracovníkov. Osobné stretnutia s klientami prebiehajú priamo v Centre pomoci, resp. v prípade potreby právneho zastupovania, na príslušnom súde.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (ďalej PON) pôsobí v oblasti poskytovania služieb obetiam všetkých druhov trestných činov, násilia, dopravných nehôd a katastrof. PON je jedinou organizáciou svojho druhu na Slovensku, poskytuje psychologické, právne a sociálne poradenstvo. Od roku 2000 je organizácia členom nadnárodnej siete Victim Support Europe.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma