Menu

Profil Bystrická Mačačáreň

Bystrická Mačačáreň

Náš príbeh

Sme občianske združenie – Mačky Zvolen – dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám hlavne pouličným vo Zvolene a okolí.

Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a mačkou. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku.

Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy:

  • Zvyšovanie informovanosti o zodpovednosti za mačky (o ochrane mačiek, o problematike túlavých mačiek, o potrebe kastrácii, atď.) pre lepšie spolužitie človeka a mačky.

  • Pomoc mačkám v núdzi.

  • Združovanie milovníkov mačiek a ochranárov a ich pravidelné stretávanie.

  • Spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy atď. za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov.

  • Výchova ľudí etickému postoju k mačkám.

  • Zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu) pre mačky.

  • www a Facebook stránka – udržovať ich v aktuálnosti pre inzerovanie mačiek a informovanosti verejnosti.

  • OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.


Stručný popis organizácie

PRIDAJTE SA K NÁM A POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ!!! AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ? Adoptujte si zvieratko. Prispejte finančne na č. účtu: SK56 0900 000­0 0050 5718 6­339 Ponúknite domácu dočasnú starostlivosť o mačičky. Ponúknite pomoc pri prevozoch mačiek k veterinárovi alebo do nových domovov. Ponúknite materiálnu pomoc. Propagujte nás. Inzerujte, zdieľajte, či topujte tie mačičky, ktoré si hľadajú domov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma