Menu

Profil Mačky Zvolen

Mačky Zvolen

Telefónne číslo: 0907170808

Email: mnau.zv@gmail.com

Ulica: Povstaleckých letcov

Číslo: 40

Mesto: Zolná

PSČ: 96221

IČO: 42316224

Web: http://www.mackyzvolen.sk

Náš príbeh

Sme občianske združenie – Mačky Zvolen – dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám hlavne pouličným vo Zvolene a okolí.

Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a mačkou. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku.

Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy:

  • Zvyšovanie informovanosti o zodpovednosti za mačky (o ochrane mačiek, o problematike túlavých mačiek, o potrebe kastrácii, atď.) pre lepšie spolužitie človeka a mačky.

  • Pomoc mačkám v núdzi.

  • Združovanie milovníkov mačiek a ochranárov a ich pravidelné stretávanie.

  • Spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy atď. za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov.

  • Výchova ľudí etickému postoju k mačkám.

  • Zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu) pre mačky.

  • www a Facebook stránka – udržovať ich v aktuálnosti pre inzerovanie mačiek a informovanosti verejnosti.

  • OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.


Naše krédo

Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a mačkou. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku. Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy: Zvyšovanie informovanosti o zodpovednosti za mačky (o ochrane mačiek, o problematike túlavých mačiek, o potrebe kastrácii, atď.) pre lepšie spolužitie človeka a mačky. Pomoc mačkám v núdzi. Združovanie milovníkov mačiek a ochranárov a ich pravidelné stretávanie. Spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy atď. za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov. Výchova ľudí etickému postoju k mačkám. Zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu) pre mačky. www a facebook stránka – udržovať ich v aktuálnosti pre inzerovanie mačiek a informovanosti verejnosti. OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.

Stručný popis organizácie

Sme občianske združenie – Mačky Zvolen – dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám hlavne pouličným vo Zvolene a okolí.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma