Menu

Profil Trnavská arcidiecézna ...

Trnavská arcidiecézna charita

Náš príbeh

Trnavská arcidiecézna charita pomáha starším a osamoteným seniorom, ľuďom bez domova, rodinám s deťmi v núdzi, ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Pomáhame adresne a konkrétne. Aj preto budujeme jedinečnú sieť pomoci ľuďom v núdzi na území celej trnavskej arcidiecézy.

Hlavným zameraním činnosti TTADCH je poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom. Zriaďuje charitatívno–sociálne strediská, špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru.

V súčasnosti poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb Dom pokojnej staroby v Cíferi s kapacitou 39 prijímateľov sociálnej služby, opatrovateľskú službu terénnou formou v Trnave, v Šali a ošetrovateľskú službu v domácnostiach v okrese Trnava. Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Centrách pomoci človeku v Trnave, Piešťanoch a Seredi (ďalej Centrá). V Centrách poskytujeme klientom základné sociálne poradenstvo, služby sociálneho šatníka, pracujeme s chudobnými rodinami a opustenými rodičmi s deťmi, bezdomovcami. Na spomenutých aktivitách výrazne participujú dobrovoľníci.


Stručný popis organizácie

Trnavská arcidiecézna charita pomáha starším a osamoteným seniorom, ľuďom bez domova, rodinám s deťmi v núdzi, ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Pomáhame adresne a konkrétne. Aj preto budujeme jedinečnú sieť pomoci ľuďom v núdzi na území celej trnavskej arcidiecézy.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma