Menu

Profil Bratislavské ...

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Náš príbeh

Už od svojho vzniku motivujeme a zapájame ľudí do dobrovoľníctva v meste Bratislava a Bratislavskom kraji a učíme organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. Hľadáme a inšpirujeme ľudí pre dobrovoľníctvo v Bratislave a vieme, ako organizácie s dobrovoľníkmi pracujú a koho hľadajú. Pre organizácie organizujeme školenia, tréningy, konzultácie a supervízie. Prepájame ich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníkov oceňujeme a podporujeme. Vytvárame nové dobrovoľnícke programy, spolupracujeme s firmami a so školami. Posúvame dobrovoľníctvo v meste Bratislava a Bratislavskom kraji stále o kúsok vyššie.


Zapájame obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta a ľudí, ktorí to potrebujú a učíme organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

 • Prepájame organizácie a dobrovoľníkov. 

 • Hľadáme a inšpirujeme ľudí každého veku pre dobrovoľníctvo v Bratislave. 

 • Máme prehľad o organizáciách v Bratislave, vieme, ako s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú. 

 • Komunikujeme s dobrovoľníkmi a informujeme ich.

 • Odporúčame dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií. 

 • Informujeme nových dobrovoľníkov o ich dobrovoľníckych možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýtame sa na ich očakávania. 

 • Oceňujeme a podporujeme dobrovoľníkov. 

 • Pre dobrovoľníkov v Bratislave pripravujeme rôzne výhody a zľavy.

 • Pracujeme s dobrovoľníckymi organizáciami

 • Poskytujeme školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. 

 • Záleží nám na tom, aby boli dobrovoľníci v organizáciách spokojní a aby organizácie boli spokojné s dobrovoľníkmi.

 • Vytvárame nové dobrovoľnícke programy. 

 • Pre nové organizácie a pre organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali, vytvárame programy „na kľúč“ – vytvoríme im program a spolu s nimi ho napĺňame.

 • Spolupracujeme s firmami a školami

 • Rozvíjame firemné dobrovoľníctvo a dobrovoľníctvo na školách - vysielame dobrovoľníkov z firiem a škôl do organizácií v Bratislave.


Stručný popis organizácie

Posúvame dobrovoľníctvo v meste Bratislava a Bratislavskom kraji stále o kúsok vyššie. Motivujeme ľudí k dobrovoľníctvu a učíme organizácie ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma