Menu

Občianske združenie HANA

Občianske združenie HANA

Náš príbeh

HANA pôsobí v oblasti násilia páchaného na ženách v meste Spišská Nová Ves. Jej poslaním sú bezpečie, ochrana a posilnenie žien, obhajoba práv žien a spoločenská zmena.

Násilie páchané na ženách považujeme za zásadné porušovanie ženských ľudských práv a trestný čin. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto sa ho dopúšťa. Občianske združenie HANA pôsobí v meste Spišská Nová Ves od roku 2013. Bolo vytvorené ženami pre ženy, ktoré zažívajú násilie a ich deti. Od roku 2014 prevádzkujeme Poradenské centrum a Krízovú linku, kde poskytujeme bezplatné základné a špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Pri napĺňaní nášho posolstva vychádzame z odporúčaní pre podporné služby a tiež z minimálnych štandardov Rady Európy. Na krízovej linke pre ženy (0903 404 483) sme dostupné v pracovné dni od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 17:00. Venujeme sa zvyšovaniu povedomia o téme násilia páchaného na ženách a scitlivovaniu vybraných cieľových skupín. Úzko spolupracujeme s Divadlom na opätkoch a Bábkovým divadlom spod spišského hradu a sme súčasťou Bezpečnej ženskej siete. Postupne budujeme spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v problematike a multi-inštitucionálnu spoluprácu s relevantnými štátnymi a verejnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie čo najkomplexnejšiu pomoc.

Stručný popis organizácie

HANA pôsobí v oblasti násilia páchaného na ženách v meste Spišská Nová Ves. Jej poslaním sú bezpečie, ochrana a posilnenie žien, obhajoba práv žien a spoločenská zmena.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Stať sa overovateľmi sme sa rozhodli z dôvodu, že pri našej práci prichádzame do kontaktu so ženami, ktoré sú často v zložitej ekonomickej situácií, ktorú potrebujú riešiť.

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať výzvy ľudí, ktoré sa v dôsledku nepriaznivej životnej situácie ocitli v zložitej ekonomickej situácii.

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma