Menu

Profil Materské centrum ...

Materské centrum Pastierik

Náš príbeh

Materské centrum Pastierik je organizáciou, ktorá sa zameriava na matky a otcov na materskej a rodičovskej dovolenke. Prinášame im priestor na stretávanie sa a na odbúravanie spoločenskej izolácie. Pripravujeme aktivity, ktoré im dávajú možnosť venovať sa sebe po boku svojich detí. Vytvárame komunitu rodičov a detí ich spájaním v rovnakom životnom období. Prináša im to priestor na delenie sa s radosťou z vývoja ich detí, jednoduchšie zvládnutie problémov, silné základy vzťahov, ktoré prerastajú do celoživotných priateľstiev rodičov i detí.

Činnosti, ktoré pripravujeme môžme rozdeliť na niekoľko druhov:
1. Príprava na materstvo a prvé mesiace po narodení dieťaťa (do 6 mesiacov):
Pre rodičov v sprievode bábätka:
- predpôrodná príprava s pôrodnou asistentkou, dulou, konzultácie s pediatrami, gynekológmi
- laktačné poradenstvo v spolupráci s o.z. Mamila
- poradenstvo v oblasti nosenia detí v baby šatkách a iných nosičoch
- odborné semináre, prednášky a workshopy z oblasti zdravia - popôrodná diastáza, masáže detí, vývoj dieťaťa v prvých mesiacoch, ako sa zorientovať v ponúkaných lekárnických i kozmetických prípravkoch pre deti,
Pre deti:
- aktivity podporujúce zdravý vývoj dieťaťa (nosenie detí v šatkách, dojčenie, masáže)
- priestor na blízky kontakt dieťa - rodič, s novými podnetmi
2. Rodič a dieťa vo veku od 6 mesiacov:
- hudobné kurzy pre rodičov a deti
- kurzy zamerané na podporu správneho fyzického vývoja dieťaťa za spolupráce rodiča
- podpora vzťahovej výchovy, vnímavý rodičia, nosenie detí, bezplienková komunikačná metóda,...
3. Rodič a dieťa vo veku od 1,5 roka:
- fyzické cvičenia zamerané výlučne na matky
- priestor pre mamičky na vlastné tvorenie, sebarealizáciu, hľadanie talentov, schopností a následná podpora pri zúročení talentu
- dobrovoľnícka činnosť pre rodičov vo forme vytvárania aktivít pre celú komunitu
- plynulý prechod do pracovnej oblasti
- poradenstvo v oblasti psychológie, logopédie, pediatrie, stomatológie,....
- Montessori pedagogika - prednášky, aktivity, klub
- Detský folklórny súbor Perlička - zamerané na naše tradície formou ľudových tancov, spevov a hier pre deti za aktívnej účasti rodiča na tréningoch. Je určený pre deti od 2 rokov (po konzultácií aj skôr), pričom aktivita prináša zvládnutie odlúčenia dieťaťa od rodiča pred nástupom do školského zariadenia. Každé vystúpenia deti absolvujú na pódiu samé a rodičia sú súčasťou divákov.
4. Spoločné aktivity pre rodiny
- Míľa pre mamu, pochod na počesť Dňa matiek, celoslovensky organizovaný Úniou materských centier, našou zastrešujúcou organizáciou
- Stretnutie s Mikulášom
- Oslava dňa detí
- Handmade a detské trhy
- Medzinárodný deň materských centier
- Medzinárodný týždeň nosenia detí
- Karneval pre rodiny
- Športové a kultúrne podujatia
5. Ďalšie aktivity
- koncipovanie projektov na získavanie financií podporujúce chod a aktivity organizácie
- zapájanie sa do dobročinných aktivít
- spolupráca s miestnou samosprávou

....a najdôležitejšie: šťastné deti a ich rodiča :-)

Naše krédo

Materské centrum Pastierik je organizáciou, ktorá sa zameriava na matky a otcov na materskej a rodičovskej dovolenke. Prinášame im priestor na stretávanie sa a na odbúravanie spoločenskej izolácie. Pripravujeme aktivity, ktoré im dávajú možnosť venovať sa sebe po boku svojich detí. Vytvárame komunitu rodičov a detí ich spájaním v rovnakom životnom období. Prináša im to priestor na delenie sa s radosťou z vývoja ich detí, jednoduchšie zvládnutie problémov, silné základy vzťahov, ktoré prerastajú do celoživotných priateľstiev rodičov i detí.

Stručný popis organizácie

Materské centrum Pastierik je priestorom na stretávanie sa rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, ich detí a priateľov. Pripravujeme pre nich rôzne aktivity zamerané na socializovanie sa, vzdelávanie celej komunity, prednášky a kurzy, športové, umelecké, tvorivé i hudobné podujatia na pozdvihnutie a podporu rodiny.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma