Menu

Hospic Milosrdných sestier

Hospic Milosrdných sestier

Náš príbeh

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu choroby (zväčša onkologickej), v ktorom sa multidisciplinárny tím usiluje vytvoriť prostredie čo najviac dýchajúce DOMOVOM, v ktorom bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.


Cieľom zdravotníckej starostlivosti v hospici je

  • zmierňovať utrpenie pacienta - liečebné postupy v hospici vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti. Nejde o násilné predlžovanie života ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou.
  • rešpektovať pacientovu dôstojnosť – individuálne pristupovať k pacientovi, rešpektovať jeho priania; starať sa o zdravotné, sociálne, spirituálne potreby a telesnú hygienu pacienta;
  • sprevádzať pacienta a jeho rodinu - byť prítomný, umožniť príbuzným nepretržité návštevy a pobyt pri pacientovi, venovať sa pozostalým (korešpondencia, Zápisy do Knihy živých, podporné skupinky pre smútiacich)Hospic nie je domov dôchodcov, ani liečebňa pre dlhodobo chorých a ani rehabilitačný ústav. Nie je určený k dlhodobému alebo dokonca k trvalému pobytu. Najčastejšou indikáciou je pokročilé štádium onkologického ochorenia alebo nezvratné zlyhávanie životne dôležitého orgánu.
Do hospicu prijímame pacientov z celého územia Slovenskej republiky.

Nielen fyzická bolesť je jediným dôvodom, pre ktorý chorý vyhľadáva hospic. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že rodina chorého nezvláda starostlivosť v domácom prostredí, ale rada by bola svojmu chorému nablízku a svojou láskou a starostlivosťou mu pomáhala v ťažkej situácii.

Viac o financovaní hospicu TU

Stručný popis organizácie

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu choroby (zväčša onkologickej), zomierajúcim.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma