Menu

Profil Kolégium Antona Neuwirtha ...

Kolégium Antona Neuwirtha

Náš príbeh

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Dnešní mladí ľudia – študenti vysokých a stredných škôl – budú o niekoľko rokov vedúcimi osobnosťami politického, ekonomického, kultúrneho, akademického a duchovného života na Slovensku. Budú schopní chrániť novonadobudnutú slobodu tejto krajiny pred útokmi relativizmu, povrchnosti a rôznych foriem moderných závislostí?

My veríme, že na túto výzvu dokážu odpovedať iba charakterní a rozmýšľajúci ľudia so zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť. Takou osobnosťou sa človek nerodí, ale stáva. Kolégium Antona Neuwirtha chce ponúknuť dnešným študentom zážitok, ktorý môže byť kľúčový pre ich život, ako aj život našej spoločnosti.

Svoje poslanie realizuje Kolégium prostredníctvom rôznorodých vzdelávacích programov pre študentov stredných a vysokých škôl a pre mladých profesionálov. Vlajkovým programom je dvojročný vzdelávací program pre budúcich lídrov spoločnosti. Kolégium ďalej organizuje ročný vzdelávací program v oblasti kritického myslenia a osobnostného rozvoja pre študentov stredných škôl, organizuje tiež semináre kritického myslenia pre stredoškolských učiteľov. Medzi hlavné činnosti patrí aj usporadúvanie verejných prednášok, letných škôl pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj Slovákov študujúcich v zahraničí, súťaž v písaní esejí, ako aj vydávanie kníh a odborných prekladov. Svoje aktivity Kolégium vykonáva v spolupráci s partnermi z USA, Poľska, Rakúska, Maďarska a Ukrajiny.

V Kolégiu sa usilujeme o to, aby mladí ľudia vedeli samostatne kriticky premýšľať, aby sa zaujímali o súčasné dianie v spoločnosti a aktívne naňho vplývali, aby sa inšpirovali inými úspešnými lídrami. Aby medzi sebou budovali priateľstvá, aby získali praktické zručnosti pre svoj profesijný život. Prostredníctvom týchto mladých ľudí veríme v Slovensko ako lepšiu krajinu, kde sú kritériami rozhodnutí čestnosť, pravda, spravodlivosť a spoločné dobro.


Stručný popis organizácie

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma