Menu

Profil Inštitút pre dobre ...

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Náš príbeh

Internetový portál Odkazprestarostu.sk spustil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v januári 2010 z viacerých dôvodov.
- aby sa samospráva viac starala o to, ako naše obce vyzerajú,
- aby sa obyvatelia viac starali o to, ako naše obce vyzerajú,
- a aby mali jedni aj druhí nezávislý priestor, kde o problémoch vo svojich obciach a prípadných návrhoch na zlepšenie, môžu otvorene a kultivovane komunikovať.

Od začiatku svojej existencie Odkazprestarostu.sk pomohol vyriešiť už takmer 1000 problémov obyvateľov v niekoľkých slovenských samosprávach. Je tu pre vás a bez vás sa nezaobíde. Podporte Odkazprestarostu.sk. Svet za vaším oknom sa zmení k lepšiemu.

Pre Odkazprestarostu.sk sme sa v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť rozhodli z viacerých dôvodov. Inšpirovaný anglickým www.fixmystreet.co.uk sme si uvedomili, že ani tá najsnaživejšia samospráva nemá šancu ustriehnuť všetky nedostatky a problémy v meste, pokiaľ ich nemonitorujú aj samotní obyvatelia, ktorí na ne narážajú každý deň. Tiež je dôležité, aby tieto nedostatky a problémy boli evidované na jednom mieste. Rovnako, ani tradičné komunikačné nástroje, ako je všeobecná e-mailová adresa či infolinka samosprávy nestačí na to, aby sa obyvatelia účinne domohli nápravy nedostatku či problému. E-mail sa v hromade iných ľahko stratí, na telefonát sa zabudne. Preto sme sa rozhodli, že aj Slovensko potrebuje svoju verziu „fixmystreet“ – Odkazprestarostu.sk. Aby sa samospráva jednoducho a rýchlo dozvedela o problémoch, ktoré trápia jej obyvateľov, a aby mali obyvatelia účinnejší nástroj na požadovanie riešenia týchto problémov.

Ako Odkazprestarostu.sk funguje?
Občania v podnete stručne opíšu nedostatok/problém, na ktorý natrafili vo svojom okolí, pridajú fotografiu a lokalizujú nedostatok/problém na mape, aby ho bolo možné ľahko identifikovať. Každý podaný podnet je skontrolovaný administrátorom portálu, odsúhlasený a následne preposlaný primátorovi/starostovi, pod ktorého kompetenciu spadá jeho riešenie. Od tohto momentu je podnet zverejnený na portáli a neskôr aj odpoveď samosprávy. Portál sa práve vďaka tejto otvorenosti osvedčil ako výborný nástroj na dosiahnutie väčšej vnímavosti a ochoty samospráv reagovať na potreby svojich obyvateľov. Podnety sa dajú posielať priamo zo stránky www.odkazprestarostu.sk alebo tiež prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny s androidom, ktorú si môžete stiahnuť tu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softec.android.ops. Čoskoro bude dostupná aj aplikácia pre iOS.

Čo sa Odkazprestarostu.sk už podarilo?
Odkazprestarostu.sk v súčasnosti pomáha riešiť problémy v 15 slovenských mestách a obciach, ktoré predstavujú dohromady 31 samospráv. Tak ako v tomto i v budúcom roku sa budeme snažiť o to, aby počet miest a obcí, ktoré majú Odkazprestarostu.sk narastal.
Od spustenia portálu v januári 2010 obyvatelia poslali vyše 1500 podnetov, pričom samospráva vyriešila takmer polovicu z nich.
Pravidelne organizujeme s Odkazprestarostu.sk dobrovoľnícke podujatia v Bratislave, počas ktorých odstraňujeme s dobrovoľníkmi vybrané problémy z portálu, ktoré samospráva z rôznych dôvodov nevyriešila. V roku 2012 sme takéto podujatia uskutočnili dve – jedno v rámci podujatia Naše mesto a druhé vo vlastnej réžii.
Keďže si myslíme, že školy sú jedným z miest, ktoré by mohli a mali hovoriť o vzťahu k svojmu mestu a povzbudzovať mladých k účasti na verejnom živote, hovorili sme o Odkazprestarostu.sk aj na niektorých stredných školách. Chceme povzbudiť mladých ľudí, aby si viac všímali svoje okolie a uvedomovali si, že jeho podobu môžu ovplyvniť aj oni samotní. Tiež, aby si navykli obracať sa na kompetentných, keď nie sú s niečím spokojní. Aj preto sme pre študentov stredných škôl zorganizovali prvý ročník súťaže „Vychytaj problémy svojho mesta!“, v ktorej sa snažili identifikovať problémy vo svojich mestách.

Na čo potrebujeme prostriedky?
Odkazprestarostu.sk sme sa rozhodli rozbehnúť napriek tomu, že sme naň dlho nevedeli získať prostriedky. Vznikal a dodnes funguje aj vďaka dobrovoľníckej práci mnohých našich spolupracovníkov. Rozširovanie do nových miest a obcí si vyžaduje nových dobrovoľníkov, ktorí v týchto mestách žijú a sú schopní sa spravovaniu a propagovaniu portálu venovať dlhodobo. Radi by sme ich prácu odmenili aspoň symbolicky a z vyzbieraných prostriedkov pripravili raz ročne podujatie, kde sa dobrovoľníci budú môcť stretnúť a vymeniť si svoje skúsenosti z práce na Odkazprestarostu.sk

Ako sme už spomenuli, pravidelne organizujeme s Odkazprestarostu.sk dobrovoľnícke podujatia v Bratislave, počas ktorých odstraňujeme s dobrovoľníkmi vybrané problémy z portálu, ktoré samospráva z rôznych dôvodov nevyriešila. Väčšinou ide o opravu detských ihrísk, zbieranie odpadu a vysádzanie kvetov. Na tieto podujatia potrebujeme vždy zakúpiť potrebné náradie, farby, kvety, zeminu. Radi by sme s Vašou podporou robili tieto podujatia pravidelne aj v ďalších mestách, kde je Odkazprestarostu.sk, aby sme posilnili miestnu komunitu. Radi by sme tiež pokračovali v našich vzdelávacích aktivitách.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma