Menu

Profil Komunitná nadácia ...

Komunitná nadácia Bardejov

Náš príbeh

Hlavným poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia ich spoločných problémov, posilniť a poukázať na schopnosti obyvateľov mesta riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.
Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť podporou lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov, servisnej a poradenskej pomoci.
Zároveň sa svojimi aktivitami usilujeme o rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.

Komunitná nadácia Bardejov spravuje 6 vlastných grantových programov zameraných na oblasti ochrany životného prostredia, práce s deťmi a mládežou, ochrany ľudských práv, rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a demokratických hodnôt. Koordinuje tím Mladých filantropov, ktorí spravujú svoj vlastný grantový program pre mladých a svojimi pravidelnými benefičnými aktivitami (Benefičný večer, Beh za A(tra)ktívny Bardejov, Komunitné trhy a Benefičný športový deň) podporuje rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.
Zároveň KNBJ zo svojich dlhoročných skúseností buduje sieť lokálne aktívnych neziskových organizácii aj neformálnych iniciatív a prepája ich s miestnou samosprávou. 

Stručný popis organizácie

Hlavným poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia ich spoločných problémov, posilniť a poukázať na schopnosti obyvateľov mesta riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami. Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť podporou lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov, servisnej a poradenskej pomoci. Zároveň sa svojimi aktivitami usilujeme o rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma