Menu

Profil Slovenské hudobné fórum, ...

Slovenské hudobné fórum, o.z.

Telefónne číslo: 0948659565

Email: info@hufo.sk

Ulica: Váhovce

Číslo: 181

Mesto: Váhovce

PSČ: 92562

IČO: 42293332

Web: http://www.hufo.sk

Náš príbeh

Občianske združenie Slovenské hudobné fórum je mimovládna nezisková organizácia. Naše občianske združenie je zamerané hlavne na podporu mladých talentov populárnej hudby.

Medzi jeho ďalšie úlohy a ciele patria:
- mentorstvo a profesionálna podpora slovenských kapiel
- podpora mladej pop - rockovej hudby v regiónoch Slovenska
- vyhľadávať partnerské festivaly a podujatia, a tak vytvárať priaznivé podmienky na prezentáciu súčasnej hudby
- mediálne zviditeľnenie zaujímavých hudobných projektov a kapiel
- organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí s prevahou mladých kapiel
- organizácia hudobných workshopov, spojených s výukou a prezentáciou slovenských výrobcov hudobných nástrojov a zariadení
- štúdiová a vydavateľská činnosť v prospech mladej generácie hudobníkov a kapiel za výhodnejších podmienok
Jeho nosným projektom je projekt ROCKOVÁ MATURITA – Garage Awards. ROCKOVÁ MATURITA je jedinečný súťažný a zároveň hudobno-zábavný projekt, ktorého prvoradou úlohou je mapovať aktuálne dianie na amatérskej pop-rockovej hudobnej scéne, identifikovať a podporiť zaujímavé hudobné projekty a zoskupenia z celého Slovenska.

Naše krédo

Medzi úlohy a ciele Slovenského hudobného fóra patria: - mentorstvo a profesionálna podpora slovenských kapiel - podpora mladej pop - rockovej hudby v regiónoch Slovenska - vyhľadávať partnerské festivaly a podujatia, a tak vytvárať priaznivé podmienky na prezentáciu súčasnej hudby - mediálne zviditeľnenie zaujímavých hudobných projektov a kapiel - organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí s prevahou mladých kapiel - organizácia hudobných workshopov, spojených s výukou a prezentáciou slovenských výrobcov hudobných nástrojov a zariadení - štúdiová a vydavateľská činnosť v prospech mladej generácie hudobníkov a kapiel za výhodnejších podmienok Jeho nosným projektom je projekt ROCKOVÁ MATURITA – Garage Awards. ROCKOVÁ MATURITA je jedinečný súťažný a zároveň hudobno-zábavný projekt, ktorého prvoradou úlohou je mapovať aktuálne dianie na amatérskej pop-rockovej hudobnej scéne, identifikovať a podporiť zaujímavé hudobné projekty a zoskupenia z celého Slovenska.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Slovenské hudobné fórum je mimovládna nezisková organizácia. Naše občianske združenie je zamerané hlavne na podporu mladých talentov populárnej hudby.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma