Menu

Mám rád cyklistiku

Mám rád cyklistiku

Náš príbeh

Naša organizácia sa zameriava na podporu a rozvoj udržateľnej mobility, najmä prostredníctvom propagácie cyklistickej dopravy, ako ekologickej alternatívy pre individuálnu automobilovú dopravu. Osveta a vzdelanie v tomto smere je dôležitá už od mladého veku a preto pripravujeme online portál aj s tlačeným pracovným zošitom na tematiku bezpečnosti na bicykli a všeobecne o pozitívach cyklistiky pre naše zdravie a životné prostredie.

Projekt bude rozdelený na dve základné časti:

  • Webový portál – online nástroj pre vzdelávanie detí poskytujúci náučný obsah ako aj interaktívne prvky pre lepšie učenie a osvojenie si pravidiel a povinností cyklistu ako aj správania sa voči životnému prostrediu. Online priestor bude doplnený grafickým vizuálom projektu v sprievode dvojice ilustrovaných hlavných postavičiek. Portál umožní registráciu a možnosti získať zaujímavé odmeny a motivačné prvky pre deti individuálne, ale aj pre jednotlivé skupiny, triedy či školy. Portál bude priebežne dopĺňaný o nové prvky a zaujímavý obsah. Môže obsahovať aj prvky, ktoré by sa využívali pri výučbovom procese napríklad na dopravnej výchove.
  • Tlačený pracovný zošit – fyzický pracovný zošit bude základným prvkom celej koncepcie a má deťom prinášať osvedčené metódy vzdelávania s možnosťou dopĺňania a kreslenia s cieľom lepšieho osvojenia si obsahu. Publikácia bude plne farebná v zaujímavom štvorcovom formáte a bude mať celkovo 12 strán, vrátane spevneného obalu. Obsah budú tvoriť rôzne náučné a zábavné aktivity a práca s dopravnými prvkami, značkami, témami zameranými na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Deti budú mať možnosť personifikovať si konkrétny výtlačok k svojmu menu.


Projekt budepripravovaný po odbornej stránke v spolupráci s mestskou a štátnoupolíciou ako aj cyklistickými združeniami, ktoré zastrešujú aj odborníkovna bezpečnosť a aktuálne normy či zákony. Silným partnerom projektu je ajplatforma Veloverkehr, ktorá vytvorila podobnú koncepciu projektu predeti vo Švajčiarsku a s ktorou aktívne spolupracujeme.

Stručný popis organizácie

Naša organizácia sa zameriava na podporu a rozvoj udržateľnej mobility, najmä prostredníctvom propagácie cyklistickej dopravy, ako ekologickej alternatívy pre individuálnu automobilovú dopravu. V rámci dosahovaní tohoto cieľa uskutočňujeme celoročne rôzne kampane a aktivity. Medzi najznámejšie patrí národná kampaň Na bicykli do obchodu či festival Cyklocestovanie.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma