Menu

Profil Slovenské centrum ...

Slovenské centrum fundraisingu

Náš príbeh

Prispejte k rozvoju profesionálnych fundraiserov na Slovensku. Vzdelaný fundraiser znásobí investovanú podporu pri získavaní zdrojov pre verejnoprospešné účely.

Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvíjať profesionálny fundraising a financovanie verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych aktivít na Slovensku i v zahraničí.

Zvyšujeme povedomie o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i nefinančných zdrojov, spájame ľudí z praxe v Klube fundraiserov, vzdelávame začiatočníkov i pokročilých, pomáhame rozvíjať fundraising pre široké spektrum záujemcov, propagujeme etické štandardy a príklady dobrej praxe vo fundraisingu, kultivujeme fundraisingové prostredie na Slovensku.

Podporte naše aktivity a aj vďaka Vám sa môžu na Slovensku inšpirovať ďalší fundraiseri!

ĎAKUJEME!

Kontakt:
Slovenské centrum fundraisingu
ul. V. Clementisa 2
971 01 Trnava

Web: www.fundraising.sk
Email: info@fundraising.sk
Telefón: 0905 477 468

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma