Menu

Slovenské centrum fundraisingu

Slovenské centrum fundraisingu

Náš príbeh

Prispejte k rozvoju profesionálnych fundraiserov na Slovensku. Vzdelaný fundraiser znásobí investovanú podporu pri získavaní zdrojov pre verejnoprospešné účely.

Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvíjať profesionálny fundraising a financovanie verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych aktivít na Slovensku i v zahraničí.

Zvyšujeme povedomie o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i nefinančných zdrojov, spájame ľudí z praxe v Klube fundraiserov, vzdelávame začiatočníkov i pokročilých, pomáhame rozvíjať fundraising pre široké spektrum záujemcov, propagujeme etické štandardy a príklady dobrej praxe vo fundraisingu, kultivujeme fundraisingové prostredie na Slovensku.

Podporte naše aktivity a aj vďaka Vám sa môžu na Slovensku inšpirovať ďalší fundraiseri!

ĎAKUJEME!

Kontakt:
Slovenské centrum fundraisingu
ul. V. Clementisa 2
971 01 Trnava

Web: www.fundraising.sk
Email: info@fundraising.sk
Telefón: 0905 477 468

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma