Menu

Profil GooDay o.z.

GooDay o.z.

Náš príbeh

Osveta v oblasti predchádzania bezdomovectvu

Kto sme a čo robíme ?

Občianske združenie Gooday o.z. vzniklo ešte v roku 2016 a to na základe iniciatívy mladých ľudí, ktorých spojila myšlienka pomáhať tým, ktorí to potrebujú a to bez ohľadu na ich vek, pohlavie či farbu pleti. Primárne sa zameriavame na vytváranie nových a inovatívnych služieb a to pre marginalizované skupiny obyvateľstva, najmä ľudí bez domova. 

Aktivity ktoré realizujeme:

1. Organizácia tvorivých dielni / športových dni pre ľudí bez domova a deti zo znevyhodneného prostredia            

2. Redistribúcia materiálovej pomoci pre krízove centra, domovy soc. služieb, denné stacionáre a nocľahárne

3. Prevádzkovanie charitativného bazáru na území mesta Košice

4. Terénna práca s ľuďmi bez domova    

5. Pomoc s realizáciou dobrovoľnickej činnosti pre súrkomný sektor 

Čo plánujeme? 

- Plánujeme realizovať osvetu v oblasti predchádzania bezdomovectvu v SR


Stručný popis organizácie

Občianske združenie GooDay o.z. vzniklo v prvej polovici roka 2016. Primárne sa zameriavame na vytváranie nových a inovatívnych služieb pre marginalizované skupiny obyvateľstva.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma