Menu

Profil Farma života, o.z.

Farma života, o.z.

Náš príbeh

Občianske združenie Farma života háji a bojuje za práva všetkých zvierat, venuje pozornosť týraniu a zanedbávaniu zvierat každého druhu. Cieľom Farmy života je informovanie spoločnosti o aktuálnej situácii ochrany zvierat ale aj prírody v Slovenskej a Českej republike, vytvorenie depozita a azylu pre zvieratá v núdzi, adopcie a terénny odchyt.
Momentálne je aktivita združenia obmedzená na externú pomoc (hľadanie pomoci zvieratám a šírenie osvety), nakoľko jeho členovia pracujú na získaní financií pre výstavbu areálu.

Ideou tímu Farmy Života ja vytvorenie kvalitného depozita ale aj stáleho domova pre týrané a handicapované zvieratá v núdzi. Zameriava sa na zvieratá každého druhu, ak budú vytvorené kvalitné podmienky pre ich život. Ide o menší projekt, s predpokladom cca 90 menších zvierat (mačky, psy, sliepky, králiky a iné hlodavce,...) a 20 väčších zvierat (kozy, ovce, kravy, prasiatka,...). Bude to farma na súkromnom pozemku zakladateľov združenia, na ktorom budú bývať, čo sa odrazí aj na charaktere projektu. Farma nebude mať charakter verejného útulku, čo ale neznamená, že nebude zprístupnená verejnosti.
Základné piliere farmy : záchrana zvieraťa a poskytnutie mu potrebného priestoru pre plnohodnotnú rehabilitáciu a život, adopcie a spolupráca s podobnými organizáciami, zamedzenie množeniu zvierat v nekontrolovaných chovoch a šírenie osvety nenásilného spôsobu života.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Farma života háji a bojuje za práva všetkých zvierat, venuje pozornosť týraniu a zanedbávaniu zvierat každého druhu. Cieľom Farmy života je informovanie spoločnosti o aktuálnej situácii ochrany zvierat ale aj prírody v Slovenskej a Českej republike, vytvorenie depozita a azylu pre zvieratá v núdzi, adopcie a terénny odchyt.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma