Menu

Profil Romana Šandorová

Romana Šandorová

Povolanie: asistentka

Prečo som sa stal overovateľom?

Chcem pomôcť dobrej veci

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy na pomoc ľuďom v núdzi, so zdravotnými problémami

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená