Menu

Profil OZ PUNKÁČI DEŤOM

OZ PUNKÁČI DEŤOM

Telefónne číslo: 0940340528

Email: punkacidetom@gmail.com

Ulica: Michalská

Číslo: 2339/1

Mesto: Hlohovec

PSČ: 92001

IČO: 50319175

Web: www.punkacidetom.sk

Naše krédo

Festival Punkáči deťom je letný hudobný benefičný festival orientovaný v štýle punk-rock, ska, reggae, rockabilly... Cieľom festivalu je ukázať mladým ľuďom, že aj zábavou sa dá pomáhať ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. Výťažok zo vstupného bude venovaný nadácií Pomoc deťom v ohrození, ktorá je zameraná na pomoc chorým, týraným, zneužívaným a postihnutým deťom alebo deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života. Všetky vystupujúce kapely hrajú bez nároku na honorár, čím vyjadrujú podporu festivalu a dokazujú návštevníkom, že aj oni majú srdce a že peniaze pre nich nehrajú hlavnú rolu. Festival si vybudoval svoju tradíciu, nakoľko sa bude konať už ôsmy ročník . Je to najväčší punkový festival na Slovensku. Za ročníky 2016 a 2017 sa na festivale vyzbieralo pre choré deti viac ako 27 000€. Ďakujeme!

Stručný popis organizácie

Občianske združenie ktoré je, určené na organizovanie kultúrnych a športových podujatí s výťažkom pre choré deti. Hlavnou aktivitou OZ je od roku 2008 organizovanie benefičného festivalu PUNKÁČI DEŤOM

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma