Menu

Profil Szlovákiai Magyar ...

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti

Náš príbeh

Cieľom maďarského skautského hnutia na Slovensku je, aby spoločnosť tvorili životaschopní, zodpovední, zdraví občania, zaviazaní k vlasti a národu, ktorí považujú za dôležité nepretržité rozvíjanie sa a rast k Bohu.

Organizácia „Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti“ (SZMCS-ZSMN) stavia na bohaté, viac než 100-ročné historické základy skautingu. Prvoradým cieľom organizácie je výchova mladých k plnohodnotému, lepšiemu a zodpovednému životu v spoločnosti (ale aj v rodine) v duchu kresťanských zásad. Základným článkom tejto výchovy je dobrovoľná práca mladých ľudí a poukazovanie na dôležitosť bezodplatnej služby a obetovania sa pre iných ľudí. Výchova prebieha v neformálnom prostredí v spolupráci s miestnymi spoločenstvami, väčšinou sa deje v malých skautských skupinách (družinách, ktorých členmi sú skauti približne v rovnakom veku) – v ktorých si deti osvojujú rôzne skautské zručnosti a schopnosti a vďaka štruktúry skautingu sa oboznámia s fungovaním demokratického systému. Stretnutia prebiehajú na týždennej báze. Popri týchto družinových stretnutiach majú možnosť zúčastňovať sa rôznych dlhodobejších aktivít ako sú víkendové stretnuia, tábory v prírode, regionálne a celoslovenské stretnutia skautov a pod. 

Dvomi základnými piliermi skautingu je 10 skautských zákonov a skautský sľub. V obidvoch prípadoch sa kladie dôraz na dôležitosť služby pre iných a príkladné správanie sa v spoločnosti.
V našom zväze is uvedomujeme aj dôležitosť udržiavania maďarskej identity, kultúry a ľudových tradícií v povedomí našich členov.

Samozrejme, neustále kladieme dôraz na zásadu „učenia sa činnosťou“, teda našim členom vytvárame príležitosti na praktické overenie a zdokonaľovanie osvojených zručností. Snažíme sa čo najviac času aktívne tráviť s našimi členmi v prírode. 

Cieľom skautingu je teda predovšetkým výchova jedincov. Taká výchova jedincov, ktorá zanechá za sebou členov spoločnosti, ktorí sa budú správať zodpovedne, budú plnohodonotnými členmi spoločnosti a zároveň si budú uvedomovať dôležitosť rozvoja spoločnosti a štátu, zachovania kulturného dedičstva, zdravého národného povedomia a v neposlednom rade budú rozvíjať aj svoj duchovný rozmer smerom k Bohu.


Stručný popis organizácie

Cieľom maďarského skautského hnutia na Slovensku je, aby spoločnosť tvorili životaschopní, zodpovední, zdraví občania, zaviazaní k vlasti a národu, ktorí považujú za dôležité nepretržité rozvíjanie sa a rast k Bohu.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma