Menu

Profil Domka - Združenie ...

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova

Telefónne číslo: 0910 976 624

Email: domka.mamateyka@gmail.com

Ulica: Mamateyova

Číslo: 4

Mesto: Bratislava

PSČ: 851 04

IČO: 31795323

Web: https://www.mamateyka.sk

Náš príbeh

Programom Orientačné dni chceme prispieť k tomu, aby z mladých vyrastali zrelé a hodnotovo založené osobnosti. Pomáhame budovať spoločnosť, v ktorej sa školy môžu stať príjemným a bezpečným miestom, v ktorom učitelia budú dbať na rozvoj svojich žiakov a deti budú vedieť zo skúseností v triede čerpať aj pri budovaní ďalších vzťahov v živote.

Veríme, že každé dieťa môže mať vo svojej triede priestor na rozvoj svojho potenciálu, v ktorom mu nebudú brániť nepriaznivé vzťahy v kolektíve triedy, či iné sociálno-patologické javy, ktoré v školách často vznikajú.

Preto školám ponúkame intenzívny 3-dňový zážitkový kurz v mimoškolskom prostredí (v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska v Petržalke) prispôsobený na mieru potrebám konkrétnej triedy a využívajúci preventívny výchovný systém. Vytvárame tak priestor pre rozvoj žiakov, prácu s triednym kolektívom a prevenciu negatívnych javov. Učiteľovi zároveň uľahčujeme spoznanie triedy a jednotlivých žiakov a ponúkame nástroje, ako s triedou môže ďalej pracovať. 

Program realizuje Domka – Združenie saleziánskej mládeže, jedna z najväčších detských a mládežníckych organizácii na Slovensku. Orientačné dni zastrešuje tím mladých ľudí podporovaných skúsenými partnermi zo zahraničia, ktorí sú odhodlaní využiť svoju odbornosť a skúsenosti v prospech mladých a škôl.

Orientačné dni sme ako tím dobrovoľníkov začali školám pilotne ponúkať v marci 2016. Nakoľko sa ukázal veľký záujem škôl o kurzy a viditeľný prínos pre triedy, rozhodli sme sa naplno v programe pokračovať. Takáto realizácia programu si však okrem tímu dobrovoľníkov vyžaduje plateného koordinátora, ktorý by sa mohol naplno venovať realizácii kurzov, vedeniu tímu dobrovoľníkov, zvyšovaniu kvality kurzov, rozvíjaniu spolupráce so školami, práci s triedami a jednotlivými žiakmi. Záleží nám na tom, aby kurzy ostali finančne dostupné pre každé dieťa, preto namiesto zvyšovania ceny kurzu hľadáme podporu.

Naše krédo

Veríme mladým!

Stručný popis organizácie

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma