Menu

Profil Kreatívna Euro Škola

Kreatívna Euro Škola

Náš príbeh

Základným cieľom združenia je podporiť a rozvinúť potenciál ľudských zdrojov a zvýšiť ich schopnosť uplatniť sa na trhu práce vlastnou kreatívnou tvorbou s využitím svojho tvorivého know-how a vlastného talentu. Združenie vzniklo na báze dlhoročných skúseností zakladateľov s prostredím klasického školstva a prácou v regiónoch, kde sa nachádza mnoho zručných ľudí, ktorí však svoj talent nevedia uplatniť, či presadiť v reálnom svete.

KEŠ je postavená na pilieroch kreativity a tímovej spolupráce, ako aj finančnej a informačnej gramotnosti. Prostredníctvom virtuálnych tried je určená širokej verejnosti akéhokoľvek veku, pohlavia, národnosti, vzdelania, profesie, zručnosti, či talentu.Jedná sa najmä o online projekt/program zameraný na alternatívne možnosti vzdelávania sa, ktoré je touto cestou dostupné každému jednotlivcovi. Stránka predstavuje školu pozostávajúcu z jednotlivých tried, ktoré majú vlastnú obsahovú náplň. Niektoré triedy ponúkajú informácie dostupné zdarma. Iné predstavujú ucelené on line kurzy. Zatiaľ máme pripravenú triedu ďatľov, kde je aktuálne spustený kurz "Rýchle prsty" (výuka 10 prstovej hmatovej metódy), ďalej kurz Kreatívny líder, kde je dvojmesačný program zameraný na zručnosti lídra a tímovej spolupráce, a tiež je pripravená "prípravka", kde talentované 13 ročné dieťa predstavuje svoj svet rozprávok. Prostredníctvom tzv. klubovne poskytujeme dostupné články, príspevky, ktoré sa viažu k našej tematike a jedná sa vlastne o prepojenie FB stránky na webstránku. Hlavnou podstatou je snaha o výuku finančnej gramotnosti, ktorú nateraz obsahovo pripravujeme. Pracujeme i v reálnom svete s mladými talentovanými ľuďmi a pedagógmi.

Stručný popis organizácie

Základným cieľom združenia je podporiť a rozvinúť potenciál ľudských zdrojov a zvýšiť ich schopnosť uplatniť sa na trhu práce vlastnou kreatívnou tvorbou s využitím svojho tvorivého know-how a vlastného talentu. Združenie vzniklo na báze dlhoročných skúseností zakladateľov s prostredím klasického školstva a prácou v regiónoch, kde sa nachádza mnoho zručných ľudí, ktorí však svoj talent nevedia uplatniť, či presadiť v reálnom svete.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma