Menu

Profil Komunitné vzdelávanie ...

Komunitné vzdelávanie Kalimba

Stručný popis organizácie

Združenie sa zameriava na rozvoj povedomia o inováciách vo vzdelávaní. Medzi hlavné činnosti patrí prevádzkovanie Lesného klubu Tramtária v Žiline a organizovanie diskusií a besied na rôzne témy z oblasti vzdelávania.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma