Menu

Profil Slovenská biblická ...

Slovenská biblická spoločnosť

Náš príbeh

Slovenská biblická spoločnosť (SBS) je nezisková organizácia - občianske združenie (Zákon NR SR č.83/1990), ktorého primárnym poslaním je šírenie Božieho Slova - Biblie na Slovensku a podľa potreby a možností aj v zahraničí.


Predmetom činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti je hlavne:


Šírenie Božieho Slova (Biblie) v slovenčine a iných jazykoch.
Organizovanie a podpora prekladov Biblie do slovenčiny a do iných jazykov.
Vydávanie Biblie v slovenskom a iných jazykoch.
Vydávanie a šírenie pomôcok pre štúdium Biblie.
Podpora medzikonfesijnej spolupráce pri prekladaní Biblie (tzv. ekumenické preklady).
Realizácia projektov s cieľom distribuovať Božie Slovo v rámci špecifických skupín obyvateľstva napr. nevidiaci, slabozrakí, školopovinné deti, mládež, rómska menšina a iné. (zoznam projektov v súčasnosti realizovaných a čakajúcich na realizáciu)
Zabezpečovanie textu Písma v materinskom jazyku národnostných menšín a cudzincov žijúcich v Slovenskej republike.

Ako národná biblická spoločnosť patrí Slovenská biblická spoločnosť do celosvetovej rodiny Spojených biblických spoločností (United Bible Societies - UBS). Jej práca má ekumenický charakter. Spolupracuje s dvanástimi členskými kresťanskými cirkvami, ktoré pôsobia na Slovensku.


Facebook
www.facebook.com/SlovenskaBiblickaSpolocnost/

Web
Podpora aktivít, projektov a činnosti

Stručný popis organizácie

Slovenská biblická spoločnosť (SBS) je nezisková organizácia - občianske združenie (Zákon NR SR č.83/1990), ktorého primárnym poslaním je šírenie Božieho Slova - Biblie na Slovensku a podľa potreby a možností aj v zahraničí.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma