Menu

Profil Komisia pre mládež v ...

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze

Náš príbeh

Našim poslaním je predovšetkým pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich rovesníkov, ponúkať im také kresťanské programy a aktivity, ktoré budú pre ne dostatočne príťažlivé a zaujímavé.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčasnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch – Spiš, Liptov, Orava.
Naše ciele:
- koordinovať a rozvíjať pastoráciu mládeže Spišskej diecézy,
- vychovávať ľudsky a duchovne zrelých mladých ľudí – animátorov,
- preventívna starostlivosť o mladých.
Predmet našej činnosti:
- prehlbovanie zodpovednosti mladých ľudí (ich mravnosť) v spoločnosti,
- koordinovanie aktivít v Spišskej diecéze zameraných na mládež,
- prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov – dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou,
- práca s rómskou mládežou v kluboch, v osadách,
- vydávanie metodických materiálov a pomôcok vhodných pre prácu s mládežou.

Naše krédo

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčasnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch – Spiš, Liptov, Orava. Naše ciele: - koordinovať a rozvíjať pastoráciu mládeže Spišskej diecézy, - vychovávať ľudsky a duchovne zrelých mladých ľudí – animátorov, - preventívna starostlivosť o mladých. Predmet našej činnosti: - prehlbovanie zodpovednosti mladých ľudí (ich mravnosť) v spoločnosti, - koordinovanie aktivít v Spišskej diecéze zameraných na mládež, - prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov – dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou, - práca s rómskou mládežou v kluboch, v osadách, - vydávanie metodických materiálov a pomôcok vhodných pre prácu s mládežou.

Stručný popis organizácie

Našim poslaním je predovšetkým pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich rovesníkov, ponúkať im také kresťanské programy a aktivity, ktoré budú pre ne dostatočne príťažlivé a zaujímavé.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma