Menu

Profil Slovenský Červený kríž - ...

Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina

Telefónne číslo: +421903558930

Email: zilina@redcross.sk

Ulica: Moyzesova

Číslo: 38

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

IČO: 00416169

Web: http://zilina.redcross.sk/homepage

Náš príbeh

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina je humanitárnou organizáciou pomáhajúcou ľudom v čase mimoriadnych situácií i mimo nich zdravotnou, sociálnou i materiálnou pomocou. Zabezpečuje aj zdravotnícku osvetu, organizuje bezpríspevkové darcovstvo krvi, aktivizuje dobrovoľníkov a šíri humanitárne právo.

Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina zabezpečuje okrem osvety v poskytovaní laickej prvej pomoci, sociálnych služieb na regionálnej úrovni , Darcovstvo krvi, humanitárnu pomoc aj krízový manažment. Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpečenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie krízových situácií (ako napr. prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty). Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia navrhuje ako postupovať v prípade krízy. Je úzko spätý s humanitnou pomocou, ktorá konkrétne rieši vzniknutú krízovú situáciu a pomáha obetiam nešťastia, prípadne sociálne slabším skupinám obyvateľstva.

Naše krédo

Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina zabezpečuje okrem osvety v poskytovaní laickej prvej pomoci, sociálnych služieb na regionálnej úrovni , Darcovstvo krvi, humanitárnu pomoc aj krízový manažment. Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpečenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie krízových situácií (ako napr. prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty). Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia navrhuje ako postupovať v prípade krízy. Je úzko spätý s humanitnou pomocou, ktorá konkrétne rieši vzniknutú krízovú situáciu a pomáha obetiam nešťastia, prípadne sociálne slabším skupinám obyvateľstva.

Stručný popis organizácie

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina je humanitárnou organizáciou pomáhajúcou ľudom v čase mimoriadnych situácií i mimo nich zdravotnou, sociálnou i materiálnou pomocou. Zabezpečuje aj zdravotnícku osvetu, organizuje bezpríspevkové darcovstvo krvi, aktivizuje dobrovoľníkov a šíri humanitárne právo.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma