Menu

Profil Súkromná základná škola s ...

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

Náš príbeh

Základná škola pre žiakov obyvateľov patriacich k národnostnej menšine a i.

Medzinárodná ruská škola je projekt, ktorý realizujú
slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom
vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva
Ruskej federácie v Slovenskej republike.
Tento jedinečný projekt predstavuje činnosť základnej školy
s vyučovaním predmetov a disciplín v slovenčine a v ruštine.
Základným princípom pedagogického procesu školy bude
individuálny prístup ku každému žiakovi a podpora jeho
všestranného rozvoja. V projekte učebného plánu sa počíta
so zapojením detí do dramatického krúžku či iných druhov
mimovyučovacích aktivít.
Cieľom SLOVENSKO-RUSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť
(i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo na iných stredných školách vo svete.


Naše krédo

Medzinárodná ruská škola je projekt, ktorý realizujú slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Tento jedinečný projekt predstavuje činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov a disciplín v slovenčine a v ruštine. Základným princípom pedagogického procesu školy bude individuálny prístup ku každému žiakovi a podpora jeho všestranného rozvoja. V projekte učebného plánu sa počíta so zapojením detí do dramatického krúžku či iných druhov mimovyučovacích aktivít. Cieľom SLOVENSKO-RUSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť (i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo na iných stredných školách vo svete.

Stručný popis organizácie

Základná škola pre žiakov obyvateľov patriacich k národnostnej menšine a i.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma