Menu

Profil K-7 Psovodi - záchranári ...

K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky

Telefónne číslo: 0907828987

Email: peter.batory@bs-svk.sk

Ulica: Dolné Rudiny

Číslo: 1

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

IČO: 379 818 89

Naše krédo

Aj keď nemôžeš každý život zachrániť, mal by si sa o to aspoň pokúsiť...

Stručný popis organizácie

K-7 je OZ zo Žiliny, vzniklo v roku 2006 a združuje odborných animoterapeutov, fyzioterapeutov, špeciálnych pedagógov, arteterapeutov, ale aj dobrovoľníkov. K-7 svojimi aktivitami pôsobí najmä na deti s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím. Pomocou canisterapie sa snažíme o zlepšenie zdravotného stavu a celkový psychomotorický rozvoj dieťaťa so zdravotným postihnutím. Zaoberáme sa tiež výcvikom špeciálnych psov terapeutov.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma