Menu

Profil Antikomplex.sk - ...

Antikomplex.sk - občianske združenie

Náš príbeh

Zaoberáme sa kolektívnou pamäťou na moderné dejiny Slovenska. Traumy vo vzťahu k vlastnej minulosti, národnostným menšinám, spolužitiu a cudzincom.

Venuje sa traumám našej kolektívnej pamäte z nedávnych dejín a zo spolužitia rôznych etník a vierovyznaní na našom území a okolí. Organizácia sa snaží jemne umeleckými formami zobrazovať príbehy ľudí z doby pred, počas a po 2. svetovej vojne s cieľom poučiť sa z týchto príbehov, pomôcť spoločnosti oslobodiť sa od kolektívnych komplexov a nadobúdať prirodzené sebavedomie potrebné pre riešenie problémov v súčasnosti.
Aktivity:
Stolpersteine – pamätné kamene pripomínajúce obete nacistov osadené do chodníka pred domom, kde daný človek naposledy žil.
Spájame rozdelené spomienky – projekt o spolužití s Nemcami v medzivojnovom Československu a ich vyhnaní po 2. svetovej vojne (v partnerstve s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.).

Stručný popis organizácie

Venujeme sa kolektívnej pamäti na naše nedávne dejiny a traumám vo vzťahu k vlastnej minulosti, národnostným menšinám, spolužitiu a cudzincom.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma