Menu

Profil Nezisková organizácia ...

Nezisková organizácia Voices

Náš príbeh

Po úspešných pracovných rokoch v Bratislave sme sa presídlili a od roku 2014 sa snažíme o skvalitnenie mestského verejného priestoru a rozvoj občianskej spoločnosti v Trenčíne. Pripravili sme tu viac ako 200 kultúrnych, diskusných a vzdelávacích podujatí so zámerom, aby sa tu dobre žilo a mladí ľudia mali ďalší dôvod sa sem po štúdiu vrátiť.

Spolupracovali sme s Triple Fingers, Galériou Vážka, KC Aktivity, Galériou M. A. Bazovského, DSS Adamovské Kochanovce, kaviarňou Coffee Sheep a mnohými ďalšími. Dobrovoľnícky sme podieľali na podujatiach TEDxTrenčín, Trenčín na korze, Digitálny nomád a Priestor. Pri rozvoji všeobecne prospešných aktivít v meste pomáhame bezplatne najmä občianskym iniciatívam a študentom.

Najvýraznejšími aktuálnymi projektmi sú podvečerné Rozhovory Choices, pomáhajúci medzigeneračný mestský kvíz Oflajn a talkshow Na vlastných nohách o spôsoboch realizácie nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám záleží.

Videli sme veľa úžasných iniciatív, ktoré na Slovensku vznikali, a chceli sme im pomôcť zviditeľniť sa, dať im hlas. Preto sme sa v roku 2008 pri našom vzniku nazvali Voices. Na začiatku sme nakrúcali videá, napríklad série Nápad sa ráta (príbehy neziskových organizácií), Zmena veľa znamená (o ľuďoch soznevýhodnením hľadajúcich pracovné uplatnenie), Svet sa nás týka (o dobrovoľníkochv zahraničí) alebo sériu Hudobné úlety.  

Prvé narodeniny sme chceli osláviť podujatím, tak vznikli večery Voices Live. Formát sa ľuďom páčil, tak sme v ňom niekoľko rokov pokračovali. Naším cieľom bolo sprostredkovať im za jeden večer autentické kultúrne a spoločenské zážitky, ktoré by sami tak ľahko a rýchlo nezískali. Chceli sme im ukázať, aká pestrá je naša spoločnosť, akých šikovných ľudí na Slovensku máme.

Mali sme veľa externých spolupracovníkov, ale čo sa týka základného tímu, tak nám vždy vyhovovalo ostať malými. Nikdy nás nebolo viac ako traja – štyria. Rozrástli sme však o podujatia. Zorganizovali sme viac ako 250 vzdelávacích workshopov a priniesli sme 5 ročníkov neformálnej konferencie Jump Slovensko, ktorú sme usporiadali okrem Bratislavy ajv Košiciach a v Banskej Bystrici. Podujatia mapovali príbehy ľudí,ktorí robia niečo pre druhých. Gymnazista môže povedať o tom, ako programuje hry pre deti so zdravotným znevýhodnením, študent ekológie porozpráva o tom, ako v obci uviedol do života skautské centrum a rozbehol festival umenia, skúsený odborník na internetový marketing odhalí ako by sme mohli skvalitniť webové stránky štátu či zlepšiť život cyklistov vo veľkom meste. Na veku nezáleží. Občania sme všetci.

Postupne sa nám život v Bratislave začal zdať rýchly. Chceli sme žiť v zelenšom a pokojnejšom prostredí, kde je menej ľudí. Presťahovali sme sa do Trenčína. Rozbehli sme TEDxTrenčín. Viedli sme tím, ktorý pripravil prvý ročník, a potom sme podujatie odovzdali mladým, ktorí ho úspešne rozvíjajú ďalej. Partii kamarátov sme pomohli vytvoriť moderný mestaký trh Trenčín na korze, podobný Trnavskému rínku a Dobrému trhu v Bratislave. Pripravujeme mestský kvíz Oflajn o histórii a súčasnosti Trenčína. Inšpirovali nás medzigeneračné kvízy organizácie Zrejme, ktorú založili Táňa Sedláková a Dušan Martinčok. Ďakujem im za povzbudenie a skúsenosti. Na náš Oflajn chodievajú študenti, pedagógovia, mladí aj starší dospelí, jednotlivci aj skupinky. Ceny nám doň venujú lokálni výrobcovia. Keďže sa snažíme posplietať čo najviac dobrých vecí, celé vyzbierané vstupné venujeme ďalej. Podporili sme takto už chránenú dielňu  Kaviareň Na ceste, ktorá dáva pracovné uplatnenie ľuďom s ľahším mentálnym postihnutím, Materské centrum Srdiečko a viacerých ďalších. Máme svoju talkshow Na vlastných nohách, v ktorej predstavujeme freelancerov a ľudí, ktorípodnikajú v kreatívnom priemysle. Ďalej úspešne fungujú Rozhovory Choices, ktoré sú dostupné všetkým aj ako podcast. Z tohto projektu máme obrovskú radosť a môže byť prvým, ktorý bude mať viac ako 100 pokračovaní.

Občas nemáme zdroje na pokrytie priamych nákladov. Vždy to však nejako vymyslíme a ideme ďalej. Viac nás mrzí, keď niekto na nás ukazuje ako na „nadšencov z neziskovky“ a nevidia profesionalitu, dlhoročné know-how a poctivú prácu, ktorá je za tým, čo robíme. Na druhú stranu, nemáme k dispozícii nič viac, než ponúkať ľuďom našu užitočnosť a čosi z toho zoberú, je na nich. Práve v tom spočíva ľudská sloboda.

Chceme ďalej podporovať mestský život a verejný priestor tak, aby sa v ňom žilo aktívne, slobodne, férovo, šťastne a zdravo. Náš prínos je v prepájaní ľudí, dávaní povzbudenia a v upokojovaní nálad v spoločnosti. Dôležité pre nás je to, aby sme robili dobré vecia aj to, aby sme ich robili dobre. Ak nám v tom pomôžete, ďakujeme.

Stručný popis organizácie

Po pracovných rokoch v Bratislave sme sa presídlili a od roku 2014 sa snažíme o skvalitnenie mestského verejného priestoru a rozvoj občianskej spoločnosti v Trenčíne. Pripravili sme tu viac ako 200 kultúrnych, diskusných a vzdelávacích podujatí. Najvýraznejšími aktuálnymi projektmi sú podvečerné Rozhovory Choices, pomáhajúci medzigeneračný mestský kvíz Oflajn a talkshow Na vlastných nohách o spôsoboch realizácie nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám záleží.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma