Menu

Profil OZ Krehkí bojovníci

OZ Krehkí bojovníci

Náš príbeh

Hlavným cieľom OZ Krehkí bojovníci je poskytovať podporu a pomoc zdravotne znevýhodneným a ich rodinám v rôznych životných situáciách. Prostredníctvom projektu PomôžemTi.sk pôsobíme na území celého Slovenska.


Informácie o dostupnej pomoci, ktorú poskytuje štát, sú pre väčšinu z nás neprehľadné a nezrozumiteľné, a tak sme často odkázaní na osobné návštevy štátnych inštitúcií, prípadne na telefonáty s ich pracovníkmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť informačný web www.pomozemti.sk, kde zdravotne znevýhodnení, ľudia v núdzi, ich príbuzní a známi nájdu aktuálne a zrozumiteľné informácie o formách pomoci, ktoré ponúka nielen štát, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku. 

V súčasnosti rozbiehame blog určený primárne pre dlhodobo chorých a ich rodiny a organizácie, ktoré sa venujú problematike zdravotne znevýhodnených. Niektoré témy však budú pútavé aj pre laickú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť niečo viac o živote tejto početnej, no často prehliadanej skupine ľudí (https://www.pomozemti.sk/blog).

Návštevníkov nášho webu plánujeme bližšie informovať napr. o občianskych združeniach, nadáciách, neziskových organizáciách, komunitách či jednotlivcoch, ktorí poskytujú hendikepovaným a ich rodinám pomocnú ruku; o tipoch na výlety pre ľudí na vozíku; o výhodách, ktoré poskytujú firmy invalidným dôchodcom či držiteľom preukazu ŤZP; o otvorených výzvach a grantoch určených napr. na financovanie rehabilitácií. Zároveň chceme publikovať rozhovory s ľuďmi, ktorí sa aj napriek svojej diagnóze či diagnóze svojho príbuzného nevzdali, vďaka čomu môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých.


Stručný popis organizácie

Vznik občianskeho združenia OZ Krehkí bojovníci je reakciou na problémové situácie, s ktorými sa stretávajú ťažko alebo dlhodobo chorí a ich rodiny.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma