Menu

Občianske združenie STOPA Slovensko

Občianske združenie STOPA Slovensko

Náš príbeh

Aj vďaka vašej podpore sa nám darí každý rok ukončiť bezdomovectvo pre množstvo ľudí bez domova. Pomôžte nám a buďte aj VY súčasťou pomoci a podpory ukončovania bezdomovectva v uliciach.

Sme občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je ukončovanie bezdomovectva. Prevádzkujeme integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici extrémneho sociálneho vylúčenia. Zameriavame sa na komplexný prístup ku klientom, v rámci našej koncepcie 365 poskytujeme klientom komplex služieb od základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, pomoci pri hľadaní práce a ubytovanie cez projekt Housing+ až po celkovú reintegráciu klienta. Taktiež poskytujeme pracovnú terapiu, kde ponúkame klientom možnosť zapojiť sa do rôznych revitalizačných prác. Je to pre ľudí, ktorí sú v procese integrácie, čiže postupnými krokmi sa začleňujú naspäť do bežného života. Zameriavame sa na kvalitu poskytnutej podpory konkrétnemu človeku a nie na kvantitu čiastkových služieb množstvu ľudí. Sme environmentálni a v rámci našich projektov kombinujeme environmentálne prístupy so sociálnou pomocou ľuďom v núdzi. Naše projekty sa zameriavajú na miesta, ktoré majú širší význam. Sme ako jediná stredoeurópska organizácia členom aliancie európskych miesta a organizácií The European End Street Homelessness Campaign. Za roky našej existenice sa nám podarilo ukončiť bezdomovectvo pre viac ako 70 jednotlivcov, ktorí žijú plnohodnotným a dôstojným životom 

Prevádzkujeme nasledovné služby:

terénna sociálna služba krízovej intervencie - streetwork

integračné centum

podpora samostatného bývania - byty pre ľudí na ceste k ukončovaniu bezdomovectva

projekt Križovatka - prestupné bývanie pre ľudí, seniorov s históriou bezdomovectva  

Viac o našich aktvitách sa môžete dozvedieť na našej 

web stránke www.stopaslovensko.sk

facebook: @STOPAslovensko 

instagram: @OzStopa 


ĎAKUJEME !
Stručný popis organizácie

Našim cieľom je ukončovanie bezdomovectva. Prevádzkujeme integračné centrum pre ľudí bez domova. Zameriavame sa na komplexný prístup ku klientom od základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, pomoci pri hľadaní práce a ubytovanie až po celkovú reintegráciu klienta. V rámci pracovnej terapie ponúkame klientom možnosť zapojiť sa do rôznych revitalizačných prác. Je to pre ľudí, ktorí sú v procese integrácie a začleňujú sa naspäť do bežného života.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma