Menu

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, PSC IMPULZ

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, PSC IMPULZ

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma