Menu

Profil Platforma rodín detí so ...

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Telefónne číslo: +421 918 787 630

Email: info@hlasrodin.sk

Ulica: Veslárska

Číslo: 7319/9

Mesto: Piešťany

PSČ: 92101

IČO: 50525654

Web: http://hlasrodin.sk/

Náš príbeh

Poskytujeme rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti. Poskytujeme komplexné informácie a podporujeme funkčné služby pre rodiny.

Existencia spolocnej rodicovskej platformy je dôležitá, aby boli:
• Autenticky vyžadované potreby spájajúce všetky slovenské rodiny, v ktorých vyrastá dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením
• Verejne komunikované spoločné podnety s výsledkom dosiahnutia zmeny
• S odborníkmi pripravené aplikovateľné riešenia
2014 rodičovská občianska iniciatíva sa začala spoločne aktívne zapájať do verejného pomenovávania potrieb detí s viacnásobným ťažkým zdravotným znevýhodnením
2015 rodičovská iniciatíva získala podporu od viac ako 2400 individuálnych signatárov a 30 organizácií po verejnom komunikovaní potrieb rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
2016 formálne vznikla Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ako občianske združenie a aktívne komunikuje potreby rodín cez podávanie podnetov, účasť v pracovných skupinách inštitúcií až po prednášky a iniciovanie tvorby prvých prienikových asociácií
2017 rozširuje svoju rodičovskú platformu o ďalšie rodiny a podporujúce organizácie

Naše krédo

Existencia spolocnej rodicovskej platformy je dôležitá, aby boli: • Autenticky vyžadované potreby spájajúce všetky slovenské rodiny, v ktorých vyrastá dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením • Verejne komunikované spoločné podnety s výsledkom dosiahnutia zmeny • S odborníkmi pripravené aplikovateľné riešenia 2014 rodičovská občianska iniciatíva sa začala spoločne aktívne zapájať do verejného pomenovávania potrieb detí s viacnásobným ťažkým zdravotným znevýhodnením 2015 rodičovská iniciatíva získala podporu od viac ako 2400 individuálnych signatárov a 30 organizácií po verejnom komunikovaní potrieb rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 2016 formálne vznikla Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ako občianske združenie a aktívne komunikuje potreby rodín cez podávanie podnetov, účasť v pracovných skupinách inštitúcií až po prednášky a iniciovanie tvorby prvých prienikových asociácií 2017 rozširuje svoju rodičovskú platformu o ďalšie rodiny a podporujúce organizácie

Stručný popis organizácie

Poskytujeme rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti. Poskytujeme komplexné informácie a podporujeme funkčné služby pre rodiny.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma