Menu

Občianske združenie MačkySOS

Občianske združenie MačkySOS

Náš príbeh

Už 15 rokov sa snažíme pomáhať chorým, zraneným a opusteným mačkám. Najväčšie výdavky nášho občianskeho združenia tvoria veterinárne účty. Takmer denne berieme z ulíc do našej opatery mačičky a mačiatka v žalostnom stave, ktoré bez veterinárneho ošetrenia nemajú šancu prežiť. Pomôžte nám, aby sme my mohli pomôcť im.

V roku 2004 vznikla myšlienka založiť občianske združenie, ktoré podporuje a spája ľudí, snažiacich sa zachraňovať, liečiť a umiestňovať mačky s pohnutým osudom.  Občianske združenie MačkySOS vzniklo začiatkom roka 2005. Skoncentrovali sme naše sily, a tým zvýšili úspešnosť pomoci mačkám. Naše ciele sme sformoluvali a napĺňame ich ako najlepšie vieme::

  • pomáhame opusteným a nechceným mačkám,

  • podporujeme súkromných záchrancov zvierat, ktorí vytvárajú podmienky pre záchranu, liečenie a umiestnenie opustených alebo nechcených mačiek,

  • podporujeme vznik ďalších domácich depozitov, ktoré by mohli plniť funkciu prechodnej karantény pred začlenením zvieratka do prostredia zdravých zvierat či už formou priamej adopcie alebo dočasnej starostlivosti u súkromných záchranárov,

  • zastrešujeme internetovú stránku www.mackysos.sk,

  • sprístupňujeme a vysvetľujeme problematiku opustených a nechcených mačiek širokým vrstvám obyvateľstva za účelom vytvorenia priaznivejšieho ovzdušia vo vzťahu občania - túlavé mačky,

  • vplývame v rámci možností na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou zvierat,

  • spolupracujeme s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh na úseku ochrany životného prostredia a v spolupráci s týmito orgánmi aktívne napomáhame k zlepšovaniu životného prostredia - vplývame na humánne riešenie zložitej problematiky opustených a túlavých mačiek,

  • podporujeme a uskutočňujeme kastrácie dospelých jedincov všeobecne, vo forme osvety, aj priamo podporujeme zmysluplné kastračné programy, ako momentálne najhumánnejšiu formu regulácie počtu opustených a túlavých mačiek,

  • organizujeme spoločensko - športové a kultúrne podujatia, ako možný spôsob šírenia osvety,

  • spolupracujeme s organizáciami a združeniami podobného zamerania.


Stručný popis organizácie

Občianske združenie MačkySOS funguje od roku 2005 na dobrovoľníckej báze a venuje sa záchrane nechcených a opustených mačiek z ulice. V domácich depozitoch sa mačičky liečia a socializujú. Následne sú ponúknuté na adopciu. Podporujeme kastráciu mačiek, nakoľko len týmto spôsobom je možné zredukovať populáciu mačiek na uliciach.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma