Menu

Profil Janka Vagová

Janka Vagová

Povolanie: inštruktor canisterapie,pedagóg.

Prečo som sa stal overovateľom?

Zaoberám sa problematikou charity a rada pomôžem.

Aké výzvy chcem overovať?

Najmä tie ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia.

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená