Menu

Profil Katarínka

Katarínka

Náš príbeh

Katarínka je projekt, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť kláštor sv. Kataríny pred ďalším pustnutím a rúcaním. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu), bez výdobytkov civilizácie ako je počítač, internet mobil, elektrina, či teplá sprcha.

Katarínka si kladie za cieľ naďalej pracovať s mladými ľuďmi - dobrovoľníkmi. Letné tábory v prírode - v prostredí ruín kláštora sv. Kataríny z obdobia 17. storočia - bez výdobytkov civilizácie ako mobil, počítač, elektrina a internet prilákali v roku 2014 celkovo 88 nových dobrovoľníkov a počas leta sa vystriedalo ďalších cca 140 opakovane sa vracajúcich.

Súčasťou táborov je okrem budovania spoločenstva aj práca - záchrana kultúrnej pamiatky. V roku 2014 sme pracovali na konzervácii múrov presbytéria a obvodových múrov zvyškov kláštora, pokračoval aj archeologický výskum gotickej kaplnky z 15. storočia, a taktiež výstavba podlaží vyhliadkovej veže a starostlivosť o areál kláštora.

AKO TO ZAČALO?
V auguste 1994 vznikol prvý nápad zorganizovať tábory na Katarínke. Po konzultácii s odborníkmi sa prvé tábory i práce veľmi úspešne začali už v júli 1995 a zúčastnilo sa ich vo dvoch turnusoch takmer sedemdesiat mladých ľudí z celého Slovenska.
http://www.katarinka.sk/sk/projekt-katarinka

PRÍNOS
Záchrana kultúrneho dedičstva - ruín kostola a kláštora sv. Kataríny pred zrútením - zakonzervovanie múrov.Mladí, ktorí k nám prichádzajú, nadobúdajú pocit zadosťučinenia, nadobúdajú nové priateľstvá a vedomosti, ale aj skúsenosti, ktoré neskôr uplatnia v rôznych povolaniach svojho života. Máme nádej, že ich budú využívať pre pokoj a dobro našej spoločnosti.

POUŽITIE VAŠICH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV
- Umožnenie dobrovoľníkom prežiť tento tábor za cenu 12 Eur počas dvoch týždňov.. bez finančnej podpory by bol tábor finančne náročnejší a mohlo by si ho dovoliť oveľa menej dobrovoľníkov
- Stravu (príp. cestovné) pre dobrovoľníkov
- Stavebný materiál (cement, tehly, štrk...)
- Spotrebný materiál (náradie)
- Peniaze na odborný dohľad a výskum (archeologický, antropologický, pamiatkový, geofyzikálny)
- Prevádzkové a administratíve náklady

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma