Menu

Profil Združenie kresťanských ...

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Telefónne číslo: 0917350164

Email: zksm@zksm.sk

Ulica: Brezová

Číslo: 18/5

Mesto: Spišská Nová Ves

PSČ: 05201

IČO: 00641162

Web: www.zksm.sk

Náš príbeh

Všeobecný a hlavný cieľ činnosti Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (v skratke ZKSM) je napomáhať formácii mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelania a učenia dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti, cirkvi a komunity, v ktorej žije a pôsobí. Činnosť ZKSM prebieha v jednotlivých spoločenstvách na celom Slovensku. Je našou víziou, aby mládežnícke spoločenstvá boli v každom meste a obci na Slovensku.

Pri napĺňaní tohto cieľa sa snažíme zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine obyvateľstva a podporovať rovnosť a porozumenie medzi mladými ľuďmi z rôznych pomerov.

Prostredníctvom pravidelnej práce v spoločenstvách chceme vytvoriť efektívne fungujúcu sieť mládežníckych lídrov v komunitách, pomôcť rozšíriť variabilitu sociálnych služieb a terénnej sociálnej práce s mládežou. Táto činnosť bude mať pozitívny vplyv na vytvorení bezpečnej alternatívy voľno časových aktivít pre neorganizovanú mládež, zaktivizovanie mladých ľudí a ich vedenie k zdravému a bezpečnému spôsobu života, skvalitňovanie ľudských zdrojov prostredníctvom výchovy a neformálneho vzdelávania mládeže, osvojenia a nácviku tímovej spolupráce, či budovania vzťahu mladých ľudí k dobrovoľníckej činnosti.

ZKSM zastrešuje viaceré celoslovenské dobrovoľnícke projekty ako je Katarínka alebo Dubová Colonorum zamerané na záchranu kultúrnych pamiatok, projekt Godzone prinášajúci posolstvo evanjelia mladým ľuďom moderným spôsobom, tábory slúžiace na prehĺbenie jazykových schopností (anglický a nemecký Anem), stretnutie a rozvoj schopností i spoločenskej uvedomelosti mladých ľudí v rámci projektu Muráň - Levoča, stretnutie študentskej mládeže - Akadem a rôzne festivaly ako sú Breakfestival, Campfest, Poď za mnou, Festival krásy atď. Novými projektmi sú modlitebná kampaň Adoptuj si politika v rámci projektu Tvoja vec!, organizovanie Mediálneho školenia a pôstna zbierka Veselého darcu miluje Boh.

ZKSM zastrešuje 11 animátorských škôl na celom Slovensku, ktorých cieľom je osobnostný rast animátorov - pracovníkov s mládežou. Zároveň sa aktívne podieľa na tvorbe stránky pre mladých lídrov www.animator.sk a každoročne publikuje množstvo školiacich materiálov súvisiacich s realizáciou workshopov zameraných na pestrú paletu talentov, ktoré je potrebné rozvíjať pre dobro spoločnosti. ZKSM takisto organizuje Líderskú animátorskú školu, ktorá rozvíja vodcovské zručnosti lídrov mládežníckych spoločenstiev.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma