Menu

Strom života

Strom života

Náš príbeh

Vytvorme spoločne lepšiu budúcnosť! Podporte aktivity Stromu života a ukážte, že Vám záleží na kvalite života, životného prostredia a medziľudských vzťahov.

Aktivity Stromu života sú určené najmä pre materské, základné a stredné školy. Deťom približujeme témy ako ochrana životného prostredia, kultúrne a prírodné dedičstvo, alebo zdravý životný štýl. Venujeme sa aj témam osobnostného rozvoja detí a mládeže, rozvoja tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností a podporujeme aj umelecké aktivity mladých ľudí. Súčasťou sú školenia, workshopy a konferencie pre pracovníkov s deťmi a mládežou, ale aj pre širokú verejnosť, ktorej nie sú prírodné, kultúrne a ľudské hodnoty ľahostajné.

Strom života pôsobí už viac ako 30 rokov v oblasti ochrany životného prostredia. Z ochranárskeho hnutia, ktoré vzniklo v roku 1979, sa postupne vyformovala dynamická organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá sa špecializuje na prácu s mládežou na všetkých typoch škôl.Pravidelné súťaže, programy, projekty, konferencie, workshopy, vzdelávanie, environmentálny obchod, environmentálne staviteľstvo - to je krátky výpočet aktivít, ktoré momentálne naša organizácia ponúka. Podporením našej činnosti dáte deťom možnosť spoznať samých seba a identifikovať sa ako súčasť krásneho, no zároveň krehkého systému, ktorého sme všetci súčasťou.Finančné prostriedky vyzbierané v tejto zbierke pôjdu priamo na podporu vzdelávacích programov a súťaží (tie majú deti najradšej:)). Vzdelávacie programy sa zameriavajú na základné prvky životného prostredia ako voda, ovzdušie, pôda a na témy biodiverzita, odpady a energia. Súčasťou je aj praktické zmierňovanie lokálnych environmentálnych problémov. Deti sa tak podieľajú na čistení vodných tokov a ich brehov, odstraňovaní nelegálnych skládok, vytváraní záhrad a zazeleňovaní plôch, budovaní náučných chodníkov, či hľadaní inváznych druhov rastlín.Každý darca, podporovateľ, alebo sympatizant má pre nás nesmiernu hodnotu. Bez Vás by sme naše aktivity nedokázali udržať pri živote, bez Vás by sme nedokázali rásť.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma