Menu

Profil Nadácia ADELI

Nadácia ADELI

Telefónne číslo: 0910 824 601

Email: silvia.lackova@nadaciaadeli.sk

Ulica: Hlboká

Číslo: 45

Mesto: Piešťany

PSČ: 92101

IČO: 42400970

Web: www.nadaciaadeli.sk

Naše krédo

Každý dokáže pomôcť, dokonca aj ten, kto sám pomoc potrebuje.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Veľa klientov Nadácie ADELI má zverejnené výzvy na Vašom portáli

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy ľudí, ktoré zbierajú prostriedky na liečbu do ADELI Medical Centra v Piešťanoch, majú v ADELI už doloženú lekársku správu a sú na pobyt indikovaní, príp. opakovane u nás rehabilitujú.

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma