Menu

Profil Armáda spásy na ...

Armáda spásy na Slovensku, o.z.

Náš príbeh

Posláním Armády spásy je okrem iného šíriť kresťanstvo, vyvíjat verejne prospešnú činnosť v sociálnej oblasti, poskytovať pomoc ľuďom bez pristrešia a v núdzi a usilovať o ich integráciu do spoločnosti formou špecializovaných programov, podporovať rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, zabezpečovat charitatívnu činnosť, pracovať s minoritními skupinami a pomáhať v oblasti humanitárnych a krízových situácií.

Armáda spásy na Slovensku je dobrovoľné, neziskové a mimovládne, nepolitické občianske združenie, ktoré združuje členov bez rozdielov národností, presvedčenia, rasy alebo iných rozdielov. Je súčasťou kresťanskej organizácie zvanej The Salvation Army, zridenej medzinárodným ústredím v Londýne. Posláním Armády spásy je okrem iného šíriť kresťanstvo, vyvíjat verejne porspešnú činnosť v sociálnej oblasti, poskytovať pomoc ľuďom bez prístrešia a v núdzi a usilovať o ich integráciu do spoločnosti formou špecializovaných programov, podporovať rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, zapezpečovat charitatívnu činnosť, pracovať s minoritními skupinami a pomáhať v oblasti humanitárných a krízových situácií. Pre tieto účely Aráda spásy zriaďuje a prevádzkuje vzdelávacie strediská, neštátne zdravotnicke zaradenia, neštátne resocializačné zaradenia a neštátne domovy na pol ceste.

Stručný popis organizácie

Posláním Armády spásy je okrem iného šíriť kresťanstvo, vyvíjat verejne prospešnú činnosť v sociálnej oblasti, poskytovať pomoc ľuďom bez pristrešia a v núdzi a usilovať o ich integráciu do spoločnosti formou špecializovaných programov, podporovať rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, zabezpečovat charitatívnu činnosť, pracovať s minoritními skupinami a pomáhať v oblasti humanitárnych a krízových situácií.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma