Menu

Profil Knižnica pre mládež mesta ...

Knižnica pre mládež mesta Košice

Telefónne číslo: 0903644327

Email: kniznicapremladez@gmail.com

Ulica: Tajovského

Číslo: 9

Mesto: Košice

PSČ: 04359

IČO: 00189006

Web: www.kosicekmk.sk

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma