Menu

Profil Marginal

Marginal

Náš príbeh

Našim poslaním je integrácia marginalizovaných skupín do majoritnej spoločnosti, primárne integrácia utečencov a scitlivovanie verejnej mienky.


Poslaním občianskeho združenia je predchádzanie sociálneho vylúčenia, aktivity na zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zvyšovanie možností uplatnenia marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce, rozvoj vzdelanostnej úrovne a rozvíjanie životných zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom prispieť k ich aktívnej participácií na dianí v spoločnosti a k plnohodnotnej integrácií do spoločnosti.

Združenie sa zároveň usiluje o zvyšovanie uvedomenia a zmenu postojov majoritnej spoločnosti v smere, ktorý povedie k minimalizácií sociálneho vylúčenia určitých skupín spoločnosti a k rovnocennému spolužitiu na princípoch pluralizmu.

V súčasnej dobe medzi hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa občianske združenie Marginal zameriava sú migranti, najmä skupina utečencov a v danej oblasti realizuje niekoľko projektov.


Stručný popis organizácie

Našim poslaním je integrácia marginalizovaných skupín do majoritnej spoločnosti, primárne integrácia utečencov a scitlivovanie verejnej mienky.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma