Menu

Profil o.z. Nový dvor Brhlovce

o.z. Nový dvor Brhlovce

Náš príbeh

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov.
Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života.
Veríme, že priamou účasťou na takto zameraných aktivitách vznikajú predpoklady na správne pochopenie podstaty vzniku predmetov, javov a vzťahov v súvislostiach s prírodou, históriou a kultúrou a že tým dospievame k väčšej starostlivosti a zodpovednosti.vízie a ciele

- uchovanie tradičných hodnôt v kompaktnom historickom celku uličky „Šurda“ v Brhlovciach ( architektúra, remeslá, životný štýl)


- dôsledná odborná rekonštrukcia historických skalných obydlí
( dohľad ministerstva kultúry SR- KPÚ)


- vytváranie dielní s remeselnou, umelecko-remeselnou a umeleckou produkciou aj pre uplatnenie hendikepovaných ľudí
(reštaurovanie, opravy, brašnárstvo, obuvníctvo, krajčírstvo,
kováčstvo, keramika, vitráž...) - organizovanie vzdelávania v menovaných oblastiach


-vytvorenie úžitkového hospodárstva, založeného na ekologických princípoch.

Na Slovensku jedinečná forma obytných a hospodárskych priestorov, vysekaných do tufového masívu, je v malej Tekovskej dedinke Brhlovce historicky doložená už od 40. rokov 18. storočia. Jedna z teórií hovorí, že dôvodom vzniku kamenných obydlí bola obrana pred tureckými nájazdami v 17.storočí. Uchovanie tejto architektonickej a kultúrnej zvláštnosti a najmä kontinuálne využívanie „skalných obydlí“ aj v súčasnosti bolo dôvodom, že v Brhlovciach sú uličky „Šurda“ a „Dolinka“ už 30 rokov pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Skalné obydlia privádzajú do Brhloviec už dlhé desaťročia množstvo domácich i zahraničných turistov. V objektoch č. 141, 143, 144, 145, 242 prebehli čistiace a odkrývacie práce. V súčastnosti uzatvárame historicko-architektonický prieskum v dvoch z objektov a postupne pracujeme na rehabilitácií.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma