Menu

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

Náš príbeh

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995.

Od svojho vzniku sme naštudovali 24 inscenácií, natočili 2 celovečerné filmy, 4 televízne dokumenty, zorganizovali sme 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia ARTETERAPIA. Zúčastnili sme sa medzinárodných festivaloch, divadelných prehliadkach a workshopoch v mnohých štátoch Európy. Uskutočnili sme 3 týždenné turné po USA.
Vytvorili sme vlastný systém umeleckého vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Podieľali sme sa na vzniku neziskovej organizácie DOM, ktorej poslaním je vytvorenie chráneného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím. V roku 2009 sme získali ocenenie Euro občan ako jediná organizácia zo Slovenska z celej EU a v januári 2010 sme sa stali Mestským divadlom.

Divadlo prešlo vlastným vývojom, počas ktorého sa vyprofiloval profesionálny umelecký súbor, tvorený hercami s mentálnym postihnutím. Divadelné predstavenia nesú okrem umeleckej výpovede aj silné ľudské posolstvá. Divadlo z Pasáže je komunitným divadlom, ktoré sa angažuje pre skupiny ľudí, ktoré potrebujú skutočnú pomoc. Je to forma divadla utláčaných, ktorá bola vymyslená a vznikla, aby pomohla bojovať proti útlaku slabších a citlivých, a aby zmenila spoločnosť, ktorá tento útlak spôsobila a stále ešte aj spôsobuje.
V kontexte Divadla z Pasáže však vnímame ako utláčaných nielen ľudí s postihnutím, inakosťou, ale rovnako aj tvorcov, ktorí sa cítia byť utláčaní konzumom, podporujúcim rozmáhajúcu sa bezcitnosť spoločnosti a nedostatok solidarity. Takáto spoločnosť potom pokojne a bez výčitiek vytláča z krajiny hlas svedomia. Herci so zdravotným postihnutím v minulosti stratili právo na sebaurčenie, na vyjadrenie svojich potrieb a postojov a stali sa malou uzavretou komunitou vo väčšej a ešte uzavretejšej spoločnosti. Tá sa po nežnej revolúcii pobrala prudko dopredu, ale nie k demokracii, ale ku konzumokracii.

Naše divadlo zastrešuje príslušníkov rôznych marginalizovaných skupín, hercov s mentálnym postihnutím, utečencov, rómske komunity, ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím – ktorí nám svojou prítomnosťou pripomínajú, že naša krajina potrebuje znovu obrodiť svoje svedomie a solidaritu.


Stručný popis organizácie

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma