Menu

Cyklokoalícia

Cyklokoalícia

Náš príbeh

Nasadnite spolu s nami na bicykel a podporte naše aktivity presadzujúce lepšie podmienky pre chodcov či cyklistov a kvalitnejší verejný priestor. Ďakujeme!

Cyklokoalícia je združenie aktívnych ľudí presadzujúcich lepšie podmienky pre udržateľnú mobilitu na Slovensku. Funguje od roku 2011 a za ten čas sa stala rešpektovaným odborníkom a partnerov samospráv či súkromného sektoru v oblasti cyklistickej a pešej dopravy. Zrealizovala množstvo aktivít na lokálnej aj celonárodnej úrovni, aby sme sa na Slovensku mohli prepravovať zdravšie, rýchlejšie a ekologickejšie.

V roku 2018 to boli napríklad tieto:

  • Odovzdali sme desiatky pripomienok k novým developmentom či dopravným stavbám ohľadom cyklistickej dopravy či bezbariérovosti v rámci EIA konaní (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Naďalej sme vylepšovali náš projekt Sleduj EIA, ktorý umožňuje každému dostávať mailom informácie o všetkých EIA konaniach vo svojom meste.

  • K novej verzii dôležitého dokumentu Technický predpis 085 - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry sme odovzdali vyše 60 pripomienok, aby sa na Slovensku mohli navrhovať cyklotrasy podľa najlepších príkladov zo zahraničia, z ktorých väčšina bola zapracovaná.

  • Vyhrali sme spolu s organizáciami CEPTA a Client Earth súdny spor o Bratislavskom Integrovanom Programe na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý neobsahoval konkrétne merateľné a časovo obmedzené opatrenia. V rámci iniciatívy Za čisté ovzdušie sme tiež nainštalovali 6 vlastných meračov kvality ovzdušia a boli účastníkmi expertných skupín na Ministerstve životného prostredia.

  • Uskutočnili sme v Bratislave sčítanie cyklistickej dopravy na 27 miestach za účasti takmer 70 dobrovoľníkov.

  • Podporili sme rôzne akcie, ako cyklojazdy v Nitre, Bratislave, Pezinku či Považskej Bystrici, a zorganizovali aj úspešný Protest za bezpečné nábrežie.

  • Stali sme sa členmi European Cyclists' Federation, získali tak nové skúsenosti a pomohli lobovať za aktívnu mobilitu aj na európskej úrovni.

  • Piaty rok sme v Bratislave prevádzkovali komunitný systém zdieľaných bicyklov White Bikes - Biele Bicykle, do ktorého pribudlo 30 nových bicyklov a 200 užívateľov.


Týmto, ale aj rôznym novým aktivitám sa chceme venovať aj v roku 2019, a to ešte intenzívnejšie. Zároveň chceme naše skúsenosti rozšíriť aj do ďalších miest na Slovensku, a budeme vďační, ak nám v tom pomôžete.

Stručný popis organizácie

Cyklokoalícia je občianske združenie, ktorého cieľom je zlepšenie podmienok pre pešiu a cyklistickú dopravu na Slovensku.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma