Menu

Profil Klub Sclerosis Multiplex ...

Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica

Telefónne číslo: 0917565012

Email: slnecnicasmk@gmail.com

Ulica: M. R. Štefánika

Číslo: 875/200

Mesto: Vranov nad Topľou

PSČ: 09301

IČO: 37944843

Web: https://www.slnecnicasmk.org

Náš príbeh

Občianske Združenie Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica Vranov nad Topľou

Roztrúsená skleróza, odborne skleróza multiplex, je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidity mladých dospelých od 20 do 40 rokov. Je to chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu. Môže mať veľmi rôznorodé prejavy a jej vývoj sa nedá predvídať. 

Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica Vranov nad Topľou združuje ľudí s diagnózou Sclerosis Multiplex z okresu Vranov nad Topľou, ale aj zo Svidníka, Stropkova, Spišskej Novej Vsi, Sniny a Prešova, ktorý sa stretávaju v Klube SM Slnečnica a možu si tímto vzájomne pomocť, podporovať sa a zdieľať svoje problémy a starosti. Títo pacienti už sami bojovať s touto chorobou nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí. Klub má momentálne 25 členov a stále sa rozširujeme o nových členov.


Stretávame sa druhý a štvrtý týždeň v mesiaci vždy v piatok. Počas roka máme rôzne besedy s lekármi, zdravotníckymi spoločnosťami a podobne.Taktiež navštevujeme ležiacich členov v domácnosti aj v nemocnici, zúčastňujeme sa rôznych výstav a kultúrnych podujatí. Zúčastňujeme sa na akciách, ktoré usporadúva Slovenský Zväy SM, každý rok sa zúčastňujeme rekondičných pobytov, niekedy raz, inokedy 2 krát ročne, podľa toho ako nám to finančná situácia dovolí. Tretí štvrtok v mesiaci máme zase tvorivé dielne. V máji usporiadavame Krok s SM. 


Naše krédo

Klub združuje ľudí s diagnózou Sclerosis Multiplex z okresu Vranov nad Topľou, ale aj zo Svidníka, Stropkova, Spišskej Novej Vsi, Sniny a Prešova, ktorý sa stretávaju v Klube SM Slnečnica a možu si tímto vzájomne pomocť, podporovať sa a zdieľať svoje problémy a starosti.

Stručný popis organizácie

Klub združuje ľudí s diagnózou Sclerosis Multiplex z okresu Vranov nad Topľou, ale aj zo Svidníka, Stropkova, Spišskej Novej Vsi, Sniny a Prešova, ktorý sa stretávaju v Klube SM Slnečnica a možu si tímto vzájomne pomocť, podporovať sa a zdieľať svoje problémy a starosti.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma